Nieuws
‘Stem tegen de begroting’
Vakbonden roepen de medezeggenschap op om tegen de universitaire begrotingen te stemmen. Op deze manier willen de bonden de druk op minister Van Engelshoven opvoeren en meer geld voor het hoger onderwijs afdwingen.
Vincent Bongers
donderdag 31 oktober 2019
Foto Marc de Haan

‘Het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs kampt al decennia met een structurele onderfinanciering’, schrijven de bonden, die gesteund worden door protestbeweging WOinActie en studentenvakbond LSVb. ‘Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een torenhoge werkdruk en uitpuilende collegezalen. Daarnaast heeft het wetenschappelijk onderwijs keer op keer te kampen met extra bezuinigingen en verwoestende maatregelen voor de sector. Zolang er nog geen fatsoenlijk landelijk akkoord voor de financiering van het wetenschappelijk onderwijs is, roepen de bonden de medezeggenschapsraden op om niet in te stemmen met de afzonderlijke begrotingen.’

‘We moeten het er in de raad nog over hebben, maar ik verwacht niet dat tegenstemmen om deze reden onze tactiek gaat zijn’, reageert Bart van der Steen, die namens FNV Overheid in de Leidse universiteitsraad zit. ‘Er zijn best tegenstellingen tussen het college van bestuur en de raad, maar als het bijvoorbeeld gaat om het uitvoeren van het advies van Van Rijn is die er niet. Het college heeft al laten weten dat deze universiteit het schuiven van geld naar bèta-opleidingen compenseert. Dat vinden wij ook logisch. De tegenstelling is tussen de politiek in Den Haag en het hoger onderwijs.’