Nieuws
Staking botst met masterdag
Het samenvallen van de Leidse masterdag met de landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart, leidde tot vragen in de faculteitsraadsvergadering van de faculteit Geesteswetenschappen. ‘Als docenten willen staken, worden er dan vervangers gezocht?’
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 7 maart 2019

Docenten kunnen zich moeilijk in tweeën splitsen, maar wat als je wordt verwacht voorlichting te geven op een masterdag en tegelijkertijd wil deelnemen aan een onderwijsdemonstratie? Voor die keuze staan docenten volgende week vrijdag 15 maart. De universiteit Leiden houdt dan haar jaarlijkse masterdag, terwijl op het Malieveld wordt gedemonstreerd voor meer investeringen in onderwijs.

‘Als docenten willen staken, worden er dan vervangers gezocht?’ wilde faculteitsraadslid Nicole van Os weten van het faculteitsbestuur. ‘Of gaan de studenten de voorlichting overnemen? Als werknemers willen we graag duidelijkheid over wat er van ons wordt verwacht en of er consequenties aan zitten als we ons er niet aan houden.’

Egbert Fortuin van het faculteitsbestuur zei de masterdag niet te gaan verzetten, maar dat het aan de docenten is om wel of niet naar de staking te gaan. ‘Zij moeten dan wel zelf voor vervanging zorgen’, zei hij in de vergadering.’
Van Os was daarover niet zo te spreken, zegt ze nu. ‘Eerst moesten de docenten zelf maar zorgen dat de masterdag doorging, maar inmiddels is ervoor gekozen samen een oplossing te vinden.’ Docenten die willen staken maar ook op de masterdag worden verwacht, kunnen nu een mail sturen naar de afdeling communicatie. Gezamenlijk wordt dan naar een oplossing gezocht. ‘Er wordt inmiddels dus wel ruimte gegeven om te staken’, aldus Van Os.

En dat gaat ze ook doen, geeft ze aan. ‘Ik moest eigenlijk bij de masterdag aanwezig zijn om drie kwartier voorlichting te geven. De opleidingsvoorzitter gaat dat nu van me overnemen, maar zal het praatje een stuk korter houden. Voor de studenten is deze situatie dus toch een beetje karig.’

Wat betreft de colleges kunnen docenten ervoor kiezen hun lesuren te verplaatsen of te laten vervallen. In een mail aan alle docenten schrijft het bestuur: ‘Het faculteitsbestuur begrijpt en respecteert de wens van universitaire medewerkers om op 15 maart hun stem in Den Haag te laten horen. Indien u op deze dag onderwijs zou moeten verzorgen, verzoeken wij u uw studenten op de hoogte te brengen van het feit dat uw onderwijs op die dag komt te vervallen. U kunt dit doen door een mededeling in Blackboard te plaatsen.’

Faculteitsraadvoorzitter Jan Sleutels is een van de docenten die zijn colleges van vrijdag niet laat doorgaan. ‘Ik geef normaal gesproken op vrijdag vier college-uren aan derdejaars bachelorstudenten. Die heb ik verplaatst naar zaterdagochtend. Zo kan ik deelnemen aan de demonstratie, terwijl mijn studenten naar de masterdag kunnen. Daar zeg ik mijn vrije dag graag voor op.’

Dat het faculteitsbestuur ervoor kiest het de docenten zelf uit te laten zoeken of ze wel of geen college geven en wel of niet op de masterdag staan, noemt Sleutels ‘verstandig’. ‘Het bestuur kiest ervoor de docenten hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen, dus ook voor het goede verloop van de werving van nieuwe masterstudenten. Daar valt voor de hele faculteit ook niet één regeling voor te treffen. Elke opleiding kan nu zijn eigen oplossingen bedenken.’

Ook faculteitsraadslid Rik Evers van FGGA in Den Haag wilde weten of er nog vanuit het bestuur naar de docenten over de masterdag wordt gecommuniceerd. Het faculteitsbestuur zei daarop nog een bericht op de facultaire website te plaatsen. Bij de overige faculteitsvergaderingen werd niet met zoveel woorden over 15 maart gerept.