Nieuws
Spelfout kost punten
woensdag 4 april 2012

Eerstejaars rechtenstudenten moeten nog scherper op hun spelling gaan letten. Zij moesten al verplicht een taaltoets maken. Volgend collegejaar gaat deze toets deel uitmaken van het bsa. De eerstejaars worden nu ook geconfronteerd met puntenaftrek voor taal- en spelfouten in tentamenantwoorden.‘Er is afgesproken dat bij bepaalde eerstejaars vakken ook punten zijn gereserveerd voor taalbeheersing’, zei Pauline Schuyt van het rechtenbestuur vorige week bij de faculteitsraadvergadering. ‘Het gaat dan om 5 van de 100 punten. Er is een proef gedaan bij het vak staats- en bestuursrecht. Bij de open vragen van dat tentamen is daar gescoord op taalfouten en slordigheden. Dat gaan we doortrekken naar andere vakken. Er is een probleem, sommige tentamens zijn geheel multiple choice. Dat moeten we nog even afstemmen.’