Nieuws
Sociale Wetenschappen start proctoring-pilot
De Faculteit der Sociale Wetenschappen was tot nu toe niet zo happig op het inzetten van surveillance-software tijdens online tentamens, maar begint toch op 'beperkte schaal' met een pilot.
Anoushka Kloosterman
dinsdag 6 oktober 2020
Illustratie joost marcellis

Ook nu is het een ‘last resort’, zei decaan Paul Wouters tegen de faculteitsraad. ‘Vanuit privacy-oogpunt is het geen aantrekkelijke optie.’ Voor de zomer waren er veel zorgen over privacy van de studenten, omdat de surveillance-software veel gegevens registreert.

Tegelijkertijd voelt het bestuur een verantwoordelijkheid om fraude zo goed mogelijk tegen te gaan, vertelde bestuurslid Kristiaan van der Heijden: ‘Ik voel een inspanningsverplichting. Het is rechtvaardiger tegenover de studenten die wel hard werken. We moeten instaan voor toetskwaliteit. We kunnen geen diploma’s uitreiken, terwijl we niet weten of zien of er gefraudeerd wordt’.

Het bestuur kijkt ook naar andere manieren om fraude tegen te gaan: ‘Bijvoorbeeld backtracking (teruggaan naar een vorige pagina, red.) niet mogelijk maken. Dat werkt. Essayvragen werken ook, maar dat geeft te veel werkdruk. Dat kunnen we niet van de docenten vragen’, aldus Van der Heijden.

Het verbieden van backtracken stuitte op verzet in de raad. Raadslid en studieadviseur Evelien Wolthuis: ‘Ik zie veel studenten met faalangst, die als advies krijgen om eerst de vragen te maken die je weet, en dan terug te gaan’. Ook raadslid Kees Verduin zag dit als probleem: ‘Mensen hebben de neiging om de moeilijke vragen eerst over te slaan. Ik denk dat het rampzalig is voor de cijfers.’ 

‘Op andere universiteiten ervaren studenten het als niet prettig’, gaf Van der Heijden toe. ‘Als proctoring werkt, is het niet nodig.’

Deskscan

De pilot is van ‘beperkte omvang’, aldus het bestuur, dat op korte termijn met proeftentamens wil beginnen. De faculteit maakt gebruik van een model dat het LUMC heeft ontwikkeld, waarbij het digitale toetsprogramma Remindo wordt geïntegreerd met proctoring-software Proctorio.

Tijdens het tentamen maakt Proctorio opnames van het scherm, de microfoon, en de webcam. Bovendien kunnen studenten geen tweede scherm gebruiken, niet copy-pasten, en niets downloaden. Misschien komt er ook een ‘deskscan’, waarbij de student met de webcam moet laten zien of er geen verboden dingen op het bureau liggen. ‘Dat is een twijfelgeval’, meldde Van der Heijden.

De gegevens worden beperkt bewaard, namelijk acht tot tien weken na de toets, twee weken na de termijn voor beroep bij College van Beroep en Examens. Surveillanten kijken niet live mee, en kunnen dus niet ingrijpen terwijl het tentamen bezig is. Als de software een signaal afgeeft, worden de beelden achteraf door reguliere surveillanten bekeken.

Studenten die niet online kunnen of willen toetsen, omdat ze bijvoorbeeld thuis geen tentamens kunnen afnemen of medische bezwaren hebben, mogen de toets op de faculteit te maken, aldus Van der Heijden.