Nieuws
‘Selectie met zelfgemaakte toetsjes’
De Tweede Kamer wil dat minister Van Engelshoven van Onderwijs scherper zicht gaat houden op de selectiemethoden die bij studies wordt toegepast.
Vincent Bongers
donderdag 14 maart 2019

Universiteiten proberen op allerlei manieren in te schatten of studenten geschikt zijn voor een bepaalde master, van cijferlijsten tot gesprekken en motivatiebrieven. Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over kansengelijkheid in het onderwijs. Ook de selectiemethoden voor universitaire opleidingen kwamen aan bod.

Uit een stortvloed van moties bleek dat Kamerleden niet erg blij zijn met hoe universiteiten de selectie nu aanpakken. De Kamer wil dat onderwijsminister Ingrid van Engelshoven regels opstelt voor de selectie. Het CDA en de VVD dienden een motie in waarin de partijen vaststellen dat er ‘zowel een toename is van selecterende masters,’ als een toename van ‘het aantal criteria waar toekomstige studenten aan moeten voldoen.’

Deze selectiemethoden moeten wel goed wetenschappelijk onderbouwd zijn, vinden het CDA en de VVD. Zij vragen de minister dan ook om eisen te stellen aan ‘de gehanteerde selectiecriteria’.

Kamerlid Frank Futselaar (SP) ergerde zich zelfs aan ‘zelfgemaakte toetsjes en dat soort dingen bij selectie’. De partij zou graag zien dat ook de selectie bij fixus-bacheloropleidingen onder de loep wordt genomen, bleek uit een motie: ‘De SP verzoekt de minister om met universiteiten en hogescholen in gesprek te gaan om tot afspraken te komen dat als selectie wordt toegepast, de selectiemethodes bewezen wetenschappelijk verantwoord zijn.’

Van Engelshoven wil zich echter niet beperken tot ‘wetenschappelijk bewezen selectiecriteria’. Als dat het geval zou zijn ‘dan kom je op een heel beperkt aantal methodes uit’, zei ze tijdens het debat. Ze toonde wel begrip voor de wens van de Kamer om de ‘wildgroei aan selectiecriteria wat in te perken en dat goed onderbouwd te doen’.

Er wordt door het ministerie overigens al onderzoek gedaan naar de selectie, specifiek in de bachelor. ‘We zien inderdaad dat men moeite heeft om dat op een goede manier in te vullen’, aldus de minister. Ze liet weten dat ze echter ook ‘in den brede gaat kijken naar de selectiecriteria’.