Nieuws
Scriptiebeoordeling gaat op de schop
Het faculteitsbestuur van Sociale Wetenschappen wil de manier waarop scripties worden beoordeeld over de hele faculteit gelijk- trekken. Die ligt namelijk nogal eens onder vuur bij visitaties.
Anoushka Kloosterman
donderdag 6 juni 2019

Dat zei bestuurslid Kristiaan van der Heijden tijdens de faculteitsraadsvergadering van vorige week, toen het bestuur het plan voorlegde aan de raad.

Het bestuur wil de onafhankelijkheid tussen de eerste en de tweede lezer beter waarborgen, en daarnaast duidelijke informatie geven over procedures – wat er gebeurt als de eerste lezer een voldoende, en de tweede lezer een onvoldoende geeft, bijvoorbeeld (dan kan er een derde lezer worden ingeschakeld door de examencommissie). En of er alleen hele en halve cijfers gegeven mogen worden, of ook in decimalen (het eerste). Daarnaast wil het bestuur dat er een digitaal systeem komt, om het voor docenten ook iets makkelijker te maken. Er komt eerst een pilot, die waarschijnlijk in 2020 van start gaat.

Bij visitaties scoort de faculteit niet zo goed op het beoordelen van scripties, zegt Van der Heijden. Omdat het nu per opleiding is geregeld, gaat het nog weleens mis bij het invullen van de formulieren – dat gebeurt niet altijd, terwijl een student wel een schriftelijke toelichting mag krijgen voor het cijfer. Maar het is ook voorgekomen dat een lid van een visitatiepanel tot een ander eindoordeel kwam bij het nakijken van een scriptie. Van der Heijden is het niet eens met het idee dat het panel ‘een gouden standaard’ is, zegt hij. ‘Dat is ook niet het uitgangspunt. Maar wel een extra argument om dit te doen.’