Nieuws
Rendement rechten omlaag
Rechtenstudenten doen steeds langer over hun studie. Het rechtenbestuur vindt dat ‘zorgelijk’ en stelt een werkgroep in die onderzoek gaat doen naar de oorzaken van de vertraging.
Vincent Bongers
donderdag 10 oktober 2019

‘Ons rendement is laag, vergeleken met andere faculteiten aan deze universiteit. Maar ook vergeleken met andere rechtenfaculteiten in het land’, zei vice-decaan Ton Liefaard maandag tijdens de faculteitsraadvergadering.

Het rechtenbestuur heeft met de faculteit bestuursafspraken gemaakt over de rendementen van de juridische en criminologische bacheloropleidingen.

Minimaal 70 procent van de herinschrijvers van 2015 - dus niet de eerstejaars- dient voor september 2019 het bachelordiploma te hebben behaald.

‘Helaas wordt dit percentage niet gehaald door de juridische opleidingen’, aldus een memo van het faculteitsbestuur. Daarin staat dat de rendementen binnen de juridische bacheloropleiding te laag zijn.

Van de herinschrijvers uit 2012 tot en met 2015, haalden 50 tot 63 procent hun diploma.Criminologie doet het beter: daar liggen die percentages tussen de 70 en 80 procent.

De faculteit had een vierjaarstermijn. Dat hield in dat tentamencijfers na vier jaar vervielen. De rendementen waren toen wel hoger: tegen de 70 procent. Die regeling werd echter in 2014 na kritiek van de universiteitsraad en de landelijke politiek afgeschaft.

‘Vertraging kan een positief verhaal zijn, zoals twee studies of bestuurswerk doen’

Liefaard: ‘Te veel studenten bij rechtsgeleerdheid doen langer dan vier jaar over de bachelor. Dat is een probleem in het licht van de bestuursafspraken. Het heeft ook gevolgen voor de begroting. Als we ons rendement verbeteren, dan heeft dat een positief effect op onze financiële huishouding.

‘Maar ik vind het eigenlijk nog veel belangrijker om te weten hoe studenten hier studeren. Vertraging kan een positief verhaal zijn; twee studies of bestuurswerk doen, bijvoorbeeld.

‘Maar er kunnen ook andere redenen zijn die voor vertraging zorgen. Dat heeft onder andere te maken met studentenwelzijn. We hebben dan ook een werkgroep ingesteld om nader onderzoek te doen naar de oorzaken van die vertraging.’

‘De onderzoeksopdracht is heel erg gericht op de opleidingen’, zei personeelsraadslid Elsemieke Daalder.

‘Wordt er ook gekeken naar vertragingen die van buitenaf komen? Studenten moeten bijvoorbeeld steeds meer naast hun studie werken vanwege het leenstelsel.’

‘Die context is heel belangrijk’, aldus Liefaard. ‘De vraag is even hoeveel we naar boven krijgen. We willen eerst scherp krijgen om welke groepen studenten het precies gaat. Het leenstelsel kan zeker een relevante factor zijn. Twee kanten op zelfs. Het kan extra stress opleveren waardoor studenten het niet redden, maar studenten ook aansporen tempo in de studie te houden.’