Nieuws
Rechtenstudenten stuiten op overlappende tentamens
Rechtenstudenten hebben er last van dat sommige tentamens voor tweede- en derdejaarsvakken tegelijkertijd zijn. ‘Het rooster maken is een gigantische puzzel.’
Vincent Bongers
donderdag 22 september 2022
Foto Taco van der Eb

‘Er zijn tweede- en derdejaarstentamens die tegelijkertijd zijn, en dat is problematisch omdat er studenten zijn die dan niet anders kunnen dan herkansen’, zei Nadien Abou Elmagd van studentenpartij LVS tijdens de faculteitsraadsvergadering. ‘Is er een oplossing te vinden voor deze overlappende tentamens?’

‘Het tentamenrooster maken is een gigantische puzzel’, reageerde Ton Liefaard van het rechtenbestuur. ‘Het doel is het om overlap zoveel mogelijk te voorkomen.’

Maar het uitsluiten van botsingen in de gehele bachelor is eigenlijk niet mogelijk. ‘Dan hebben we extra dagen in de week nodig.’

Herkansen

Meestal lukt het de roostermakers echter om clashes te vermijden. ‘Maar soms kan het niet anders, en dat is iets waar sommige studenten tegen aanlopen.’

Abou Elmagd: ‘Kunnen studenten dit probleem oplossen? Of is het gewoon een kwestie van accepteren en voor de herkansing gaan?’
‘Ik ben bang dat dat laatste het geval is’, reageerde Liefaard. ‘We gaan geen extra tentamenmogelijkheid bieden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de student die niet nominaal studeert.’

Tegelijkertijd realiseerde Liefaard zich dat nominaal studeren soms lastig haalbaar is. ‘Ik weet dat studenten een beetje pissig worden als ik dit zo zeg, omdat het niet altijd lukt om alles op tijd af te ronden.’

Examencommissie

Volgens hem is de enige uitwijkmogelijkheid de examencommissie. ‘Mocht je in de knel komen, dan is persoonlijk maatwerk mogelijk, maar dan moet het om een urgente kwestie gaan. In dat geval kan via de examencommissie eventueel een aparte voorziening worden getroffen.’

Liefaard legde ook uit dat studenten nu ‘kriskras door het tentamenrooster kunnen lopen’. Dat maakt het lastig om de tentamens te managen. ‘Als een student in het tweede bachelorjaar een vak volgt, dan kiest diegene er soms voor om het tentamen op een later moment te doen. Dat is mogelijk, maar dat maakt het heel lastig om de tentamens te organiseren. Ook wat betreft het aantal studenten dat een bepaald tentamen wil gaan maken’

Rechten gaat de bachelor vernieuwen en mogelijk gaat ook de organisatie van tentamens op de schop. ‘Er ligt nu een nieuwe kernvisie bachelor waarin ook voorstellen staan om de tentamens wat meer te stroomlijnen.’