Nieuws
Rechten wil tentamens rechtvaardiger gaan becijferen
De faculteit Rechten wil de becijfering van toetsen aanpassen. Cijfers onder de zes worden afgerond op hele cijfers. Boven de zes luidt het advies: afronden op decimalen.
Vincent Bongers
woensdag 7 april 2021

Nu is het nog zo dat docenten bij Rechten enkel de mogelijkheid hebben om hele cijfers te geven voor toetsen, met als uitzondering de becijfering van scripties.

De werkgroep ‘hele/halve cijfers’ heeft een rapport geschreven over het herzien van de ‘becijferingssystematiek’ en stelt daarin voor dat cijfers onder de zes worden afgerond op hele cijfers. Voor cijfers boven de zes luidt het advies om deze af te ronden op decimalen, al geldt dat lang niet voor alle toetsen. Want ‘niet alle toetsvormen lenen zich voor decimalen’. Dan gaat het bijvoorbeeld om schrijfvakken, scripties en pleitvakken. ‘Daar adviseren we een beoordeling in halve cijfers.’

De kleine revolutie in cijferland is nodig, omdat de huidige beoordeling wel erg grof is. ‘Een 6,5 is niet hetzelfde als een 7,4. In de huidige situatie krijg je dan in beide gevallen toch een zeven,’ legde assessor Dion Latten, lid van de werkgroep onlangs uit tijdens de faculteitsraadsvergadering, en dat is niet ideaal.

0,49 CADEAU

‘Voor dit verschil bestaat naar ons inzicht geen objectieve rechtvaardiging, zeker niet omdat het hier gaat om tentaminering door een wetenschappelijk instituut’, schrijft de werkgroep. ‘Het is weinig wetenschappelijk dat een student 0,49 punt cadeau krijgt of juist verliest zonder dat daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat.’ 

Bij onvoldoendes ‘speelt fijnmazigheid minder een rol’, zei Latten. ‘Boven de zes is dat toch anders.’

‘Als je een 3,6 haalt, ben je uitgeschakeld voor een hertentamen. Nu rolt er een vier uit’

Universitair docent Elsemieke Daalder was het daarmee oneens. ‘Fijnmazigheid bij onvoldoendes speelt wel een rol, namelijk bij de mogelijkheid om een tentamen te herkansen in het eerste jaar.' Studenten moeten namelijk minimaal een vier halen om een tentamen nog een keer te mogen doen. ‘Het verschil tussen een drie en een vier is dan wel van belang. Is daar over nagedacht?’

Uitgeschakeld

Dat bleek niet onmiddellijk het geval te zijn. ‘Ik denk echter wel dat het voordeliger is voor studenten met de voorgestelde afrondingen’, reageerde Latten. Met een afronding op decimalen ben je eerder afgeschreven voor een herkansing. ‘Als je dan een 3,6 haalt, ben je uitgeschakeld, en nu rolt er dan een vier uit.’

‘Deze vraag van toont wel aan de we nog verder moeten nadenken over de implementatie van een nieuwe regeling en alle gevolgen goed in kaart brengen’, reageerde Ton Liefaard van het rechtenbestuur. Dat gaan we ook zeker doen, aldus Latten. ‘Het is duidelijk dat verandering wenselijk is, maar er zit ook nog een heel grote organisatorische vraag aan vast. Gaan we dit koste wat het kost regelen? Wellicht zorgt invoering wel voor zoveel veranderingen dat we ons moeten afvragen of dat het allemaal wel waard is. Dat gaan we de komende periode bekijken.’

In het najaar wordt duidelijk of het nieuwe becijferingssysteem er ook echt komt.

Voldoendes herkansen door corona tijdelijk geschrapt

Vanwege corona is het herkansen van voldoendes bij Rechten vorig collegejaar tijdelijk geschrapt.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de onderwijscommissie. Die maatregel leidde tot protest: studenten in de faculteitsraad hadden namelijk veel moeite gedaan om het voldoendes herkansen ingevoerd te krijgen. De coronacrisis zorgde echter voor teveel druk om de regeling nog uit te voeren, werd besloten.

De opleidingscommissie was het daar niet mee eens en gaf er een negatief advies over aan het faculteitsbestuur. Portefeuillehouder onderwijs Ton Liefaard heeft de kwestie toen nogmaals met het onderwijsbestuur besproken, maar de opschorting werd toch gehandhaafd.

De opleidingscommissie drong wel aan op ‘maatwerk en eventuele reparatie’. En met succes, er is een overbruggingsregeling ingesteld. Overigens is het herkansen van voldoendes dit collegejaar weer volledig van kracht.