Nieuws
Puntenverlies dreigt voor trage student
De cijfers van rechtenstudenten die in collegejaar 2009 aan hun bachelor zijn begonnen en die op 31 augustus nog niet hebben afgerond, verliezen hun geldigheid.
donderdag 18 april 2013

De faculteit wil dat studenten in de gevarenzone zich melden bij hun studieadviseur. Mogelijk kunnen zij hun studie nog redden. De regeling is dat studenten maximaal de nominale studieduur plus een jaar uitloop mogen doen over de studie. ‘Dat is dus in totaal vier jaar om je driejarige bachelor af te ronden’, zegt studieadviseur Birgit Wildenburg. ‘Haalt een student dat niet, dan vervallen alle cijfers van bachelorjaren twee en drie. De propedeusecijfers blijven staan.’

De regeling geldt voor alle opleidingen. De examencommissies kunnen de geldigheid van de cijfers verlengen met maximaal een jaar. Dan moeten studenten wel een gemotiveerd verzoekschrift indienen, waarin ze aangeven hoe de achterstand wordt weggewerkt.

Tot nu toe loopt het nog niet storm met die verzoekschriften. ‘Voor 31 mei moet een verzoekschrift binnen zijn bij de examencommissie,’ zegt Pauline Schuyt van het rechtenbestuur. ‘Er zijn er pas 25 binnen. We doen er alles aan om juist de studenten die in de gevarenzone zitten en die niet durven aan te kloppen, over te halen om hun situatie onder ogen te zien. Met de studieadviseur kunnen ze dan bekijken wat de mogelijkheden nog zijn.’

Volgens de onderwijsmanager Hester Minnema, zijn er 435 studenten die in 2009 zijn begonnen nog niet afgestudeerd. ‘Voor een groot deel van deze studenten is het geen probleem om nog op tijd af te studeren. Er zitten rond de 230 studenten in de gevarenzone.’ Wildenburg: ‘Het gaat dan om studenten die voor 1 september 2013 nog meer dan 30 punten moeten halen. Een deel gaat daar ongetwijfeld in slagen. Anderen vallen al onder bepaalde regelingen met betrekking tot functiebeperking, bestuursmaanden of persoonlijke omstandigheden. Die krijgen waarschijnlijk extra tijd, maar het is voor ons niet duidelijk hoe groot die groep is. Zij moeten daarom wel een verzoek indienen. Als studenten zich niet melden, kunnen we ook niets voor ze doen.’

Minnema: ‘We hebben drie weken geleden nog een brief gestuurd waarin we de studenten oproepen om zich te melden bij hun studieadviseur. En er komen nog steeds studenten uit de hoge hoed.’

Volgens Schuyt zijn er nog ‘studenten met serieuze problemen’: ‘Het optimisme en zelfoverschatting van studenten is vaak groot: "Ik haal nog even 90 punten." Deze studenten moeten contact opnemen met de studieadviseur. Want dan is er de dreiging dat ze alle tentamens gaan doen en die allemaal niet halen.’ VB