Nieuws
Protestbeweging wordt studentenpartij
In amper drie weken tijd heeft de Leidse studentenprotestbeweging zich gevormd tot een nieuweuniversitaire studentenpartij. De Nieuwe Universiteit Leiden doet mee aan de universitaire verkiezingen tussen 18 en 22 mei.
Marleen van Wesel
donderdag 26 maart 2015

We don’t know yet what we are doing’, klonk het drie weken geleden tijdens de eerste Leidse protestbijeenkomst. Amsterdamse studenten hadden net het Maagdenhuis bezet en in Leiden broeide ook iets.

Inmiddels is de Nieuwe Universiteit Leiden een georganiseerde beweging. Het college van bestuur wil graag met de groep in gesprek, meldt Lourens te Beest, student en mediawoordvoerder, dinsdagavond tijdens de derde bijeenkomst in het Kamerlingh Onnes Gebouw. Hij heeft een kleine vijftig toehoorders: studenten en medewerkers, onder meer afkomstig uit de bestaande medezeggenschap, en een afvaardiging van Rethink UvA. Dat zijn medewerkers van de Universiteit van Amsterdam die zich in het Maagdenhuis verenigd hebben om hervormingen te eisen. Zij komen vanavond ideeën en ervaringen delen.

Maar eerst heeft Te Beest nog meer nieuws. ‘Telkens hoorde ik weer: volgende maand zijn de universitaire verkiezingen. Waarom zou de Nieuwe Universiteit niet meedoen?’ Met twee andere studenten heeft hij zich vast aangemeld. De tijd drong: de kandidaatstelling was vorige week. Wel kan de aanmelding tot 1 april geannuleerd worden. Te Beest: ‘We zijn toegelaten. Nu is natuurlijk de vraag: willen we ook echt naar de universiteitsraad?’

‘De huidige studentenpartijen zijn goed georganiseerd en weten studenten te mobiliseren. Wanneer jullie dat niet lukt, kan dat tegen je worden gebruikt’, waarschuwt Joost Augusteijn, universiteitsraadslid van AbvaKabo. Ook een student reageert aarzelend: ‘Wat als we verliezen?’ En een ander: ‘Wat hebben we überhaupt te winnen?’

Daar heeft Te Beest een helder antwoord op: ‘Meer invloed, een luidere stem.’

De Nieuwe Universiteit komt voortaan elke dinsdagavond samen. Tijdens de volgende bijeenkomst zou er nog nét besloten kunnen worden over deelname. Mede-organisator Cissie Fu, docent politieke theorie, peilt of de toehoorders daarop willen wachten. Een volgende stemming, voor of tegen verkiezingsdeelname, kan echter direct volgen. Met een enkele tegenstem, en een aanzienlijk grotere groep voor, is het een feit: Leiden heeft er een nieuwe studentenpartij bij.

Een ander agendapunt van dinsdagavond kwam daardoor des te meer van pas. Universiteitsraadsleden Gareth O’Neill en Augusteijn lichten toe hoe de universiteit momenteel gestructureerd is, inclusief de huidige medezeggenschapsmogelijkheden. Ze plaatsen er kanttekeningen bij. In principe kan er veel besproken worden, maar iets wat Augusteijn steekt is het moment waarop het bestuur problemen waarvan zij op de hoogte is, meestal ter sprake brengt: ‘Pas als er al een oplossing voorhanden is.’ Echt meedenken is dan lastig. ‘Na de eerste Amsterdamse protesten rees ook hier de vraag: hoe serieus worden we nou eigenlijk genomen?’ zegt O’Neill. Augusteijn: ‘Dat was wel een wake-up-call voor het bestuur’.