Nieuws
Pas in 2023 meer zekerheid over Humanities Campus
Naar verwachting zal een aangepast stedenbouwkundig plan voor de Humanities Campus eind dit jaar klaar zijn, waarna het begin 2023 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. ‘Hopelijk heeft de universiteit dan eindelijk zekerheid.’
Sebastiaan van Loosbroek
vrijdag 8 juli 2022

Dat zei huisvestingsadviseur Elisa Meijer in de laatste raadsvergadering van de faculteit Geesteswetenschappen. Voor de raad presenteerde ze de huidige stand van zaken rondom de Humanities Campus. Daaruit blijkt dat een definitief plan voor de campus nog even op zich laat wachten, onder meer vanwege inspraakprocedures. Zo is de universiteit onder meer een participatietraject gestart, begeleid door extern gebiedsmarketing- en communicatiebureau Buhrs.

‘Er zijn drie punten waarop de omgeving inspraak kan hebben’, vertelde Meijer. Het eerste punt is de hoogte van het Reuvensgebouw. ‘We zouden daar in de optimale situatie wat meer vierkante meters willen’, aldus de huisvestingsadviseur. Ten tweede kunnen omwonenden meedenken over de verkeersroute rondom het Doelencomplex. ‘Denk aan bevoorrading van ons eigen gebouw en het ophalen van afval. En de bewoners van het Doelencomplex moeten nog naar hun eigen parkeerplaats kunnen komen.’ Ten derde kunnen de omwonenden meedenken over hoe het park en het plein eruit moeten komen te zien.

Onlangs heeft de universiteit de bewoners van het Doelencomplex uitgenodigd voor een rondleiding in het Arsenaal, dat vorige maand officieel werd geopend. ‘De opkomst was klein, maar het werd wel gewaardeerd door de betreffende mensen’, aldus Meijer. ‘We wilden laten zien hoe het gebouw waar zij altijd tegenaan kijken er van de binnenkant uitziet.’

Buurtbewoners hebben onder andere inspraak in de hoogte van het gebouw

Het gebouw dat na het Arsenaal het eerst klaar zal zijn, is Cluster Zuid (Van Eyckhof en Van Wijkplaats). Het is de bedoeling dat dat gebouw na volledige renovatie in het voorjaar van 2024 in gebruik wordt genomen.

Speelveldje wordt bouwplaats

Cluster Noord (De Vrieshof) zit in de ontwerpfase. Daar is dezelfde architect bij betrokken als die bij Cluster Zuid, maar het is nog de vraag of het gebouw op dezelfde manier wordt gerenoveerd. ‘Cluster Zuid, de UB en Cluster Noord worden gezien als een “drie-eenheid”, maar we zijn erachter gekomen dat er bouwtechnisch veel dingen anders zijn dan hoe het in de archieftekeningen stond’, zei Meijer.

De inrichting van het plein aan de Witte Singel volgt vlak na Cluster Noord en Zuid, daarna wordt het Reuvensgebouw onder handen genomen. Dat wordt het centrale onderwijsgebouw. Het Arsenaalplein, gemeentegrond dat nu een speelveldje is tussen het Reuvens en het Arsenaal, zal tijdelijk worden gebruikt als bouwplaats. Tot slot wordt Lipsius Zuid gebouwd en worden het park en de brug over de Witte Singel aangelegd.

‘In Cluster Zuid is er een substantiële doelgroep die behoefte zou hebben aan een hurktoilet’

Per gebouw en instituut zal een plan worden ontwikkeld dat voldoet aan de werkpleknormering. ‘Die plannen willen we ook aan de faculteitsraad voorleggen’, zei Meijer. Ook een zogenoemd ‘landingsplan’, welk instituut waar in welk gebouw komt te zitten, zal aan de faculteitsraad worden voorgelegd. ‘Opgehaalde reacties kunnen leiden tot een aanpassing van het stedenbouwkundig plan’, aldus Meijer. ‘Begin 2023 wordt het plan hopelijk vastgesteld in de gemeenteraad en heeft de universiteit eindelijk zekerheid.’

Hurktoilet

Na de presentatie stelde raadslid Adriaan Rademaker namens raadslid Nicole van Os de vraag of er ook een hurktoilet in Cluster Zuid komt. ‘Nicole signaleert dat er in Cluster Zuid een bescheiden maar toch substantiële doelgroep is die behoefte zou hebben aan een hurktoilet. Zij vraagt zich af of daarin wordt voorzien.’

Meijer zei dat dat niet gaat gebeuren. ‘Het staat niet in het pakket van eisen en we hebben uitgebreide gebruikerssessies gedaan. Toen is deze wens niet naar boven gekomen. Waar we wel aan tegemoet zijn gekomen is het feit dat er in de doucheruimte straks ook de mogelijkheid is om je voeten te wassen.’