Nieuws
Ook compensatie voor studenten met kleinere bijbaan
Wie in februari 400 euro of meer verdiende en niet in aanmerking komt voor een uitkering, mag zich vanaf 22 juni bij het UWV melden voor een tegemoetkoming.
Jessie Eickhoff
donderdag 4 juni 2020

In april heeft de Tweede Kamer aan minister Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid gevraagd om met een regeling te komen waarbij ook de flexkrachten worden gecompenseerd. Terwijl vele werknemers een uitkering kregen, vielen zij buiten de boot. Hierbij gaat het om uitzendkrachten, studenten die wat bijverdienen en starters die nog geen WW-rechten hebben opgebouwd. 

De oplossing die hiervoor bedacht werd, is de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Mensen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een vaste tegemoetkoming over de maanden maart, april en mei. 

Minister Koolmees zag behoorlijk wat haken en ogen aan deze regeling, schrijft hij aan de Kamer. Zo kan de tegemoetkoming hoger zijn dan het inkomensverlies. Daarnaast kan iemand die toevallig in februari eigen bijverdiensten heeft, maar normaal gesproken niet werkt, in aanmerking komen voor de TOFA. Iemand die in april een inkomen had hoger dan 550 euro en pas in mei verlies draait komt daarentegen niet in aanmerking. Dit terwijl mensen die in april iets minder dan 550 euro verdienden, wel gecompenseerd worden. Toch is er besloten om deze regeling door te zetten. De TOFA is namelijk de enige regeling die op korte termijn uitvoerbaar is.

Drempelbedrag

In eerste instantie zouden mensen die in februari minimaal 500 euro bruto per maand verdienden, een vaste tegemoetkoming van 600 euro bruto per maand krijgen over de maanden maart, april en mei. Hierdoor zouden alsnog vele mensen niet in aanmerking komen. ‘We waren erg verdrietig en verbijsterd over dit voorstel’, vertelt Alex Tess Rutten, voorzitter van de Landelijke StudentenVakbond. ‘Volgens het Nibud verdienen studenten gemiddeld zo’n 400 euro met hun bijbaan. Voor een student is dat een aanzienlijk bedrag en daar zouden ze met invoering van dit voorstel alsnog niets van terugzien.’ 

Ook de Kamer zag dit probleem in en riep in een motie op om de doelgroep van deze regeling te vergroten. Als gevolg is het drempelbedrag verlaagd naar 400 euro bruto per maand. Daarnaast is de tegemoetkoming vastgesteld op 550 euro bruto per maand, zodat niet een te grote groep een hogere tegemoetkoming zou krijgen dan wat ze eerst verdiende. Mensen die in april meer dan 550 euro verdienden, komen niet in aanmerking voor de TOFA.

‘Het is heel fijn dat er naar ons geluisterd is’, vertelt Rutten opgewekt. ‘We hebben er met duizenden studenten actie voor gevoerd.’ Desalniettemin is er volgens Rutten nog steeds werk aan de winkel. ‘De afgelopen maanden is de kwetsbaarheid van de positie van de student duidelijker dan ooit geworden. Wij pleiten dan voor de afschaffing van het leenstelsel.’