Nieuws
Ontslag wordt makkelijker
Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking. Dat heeft gevolgen voor ontslag en het opnemen van verlof.
Vincent Bongers
donderdag 28 november 2019
Cartoon Bas van der Schot

Door de wet wordt de rechtspositie van personeel van de universiteit gelijkgetrokken met die van medewerkers in het bedrijfsleven, aldus Joop de Kort, wetenschappelijk docent bij rechten en lid voor FNV Overheid van het ‘lokaal overleg’ tussen het college van bestuur en de vakbonden.

‘Als in de huidige situatie een werknemer van de universiteit ontslagen dreigt te worden, dan kan deze nog tijdens de ontslagprocedure bezwaar maken bij een commissie. Dat kan vanaf 1 januari niet langer. Aanvechten kan alleen maar bij de kantonrechter achteraf.

‘Bij bezwaar komt er altijd een gang naar de rechter. Je kunt dus wel stellen dat de drempel om bezwaar te maken tegen ontslag iets hoger is geworden. Of andersom gesteld: het is dus een beetje eenvoudiger geworden om als werkgever iemand te ontslaan.’

'Als werknemers een deel van de verloren uren kwijtraken, is dat natuurlijk zuur.'

Dan speelt er nog een kwestie rond verlofuren. ‘Medewerkers kunnen nog maar een deel van de opgespaarde verlofuren meenemen naar het volgend jaar’, legt universiteitsraadslid Bart van der Steen van FNV Overheid uit. ‘Er zijn medewerkers die heel veel uren hebben opgespaard. Vaak ook omdat ze niet gemist konden worden. Als deze werknemers een deel van de verloren uren kwijtraken, is dat natuurlijk zuur.’

‘Medewerkers zijn pas laat geïnformeerd over de verlofregeling’, vult collegeraadslid Elizabeth den Boer (FNV Overheid) aan. ‘Dat betekent dat ze de hoeveelheid aan uren niet nog dit jaar kunnen opmaken. Ze krijgen dit echt op hun dak, daarom vinden we dat er een overgangsregeling moet komen.’

Daarover wordt nu met het college van bestuur overleg gepleegd. Volgens De Kort is er al een tijd universiteitsbreed beleid dat het opbouwen van ‘een stuwmeer aan verlofuren’ moet tegengaan. ‘Dus ik verwacht dat de gevolgen van de veranderingen op het gebied van verlofuren wel mee zullen vallen.’