Nieuws
Onderzoekscommissie komt ‘in de loop van januari’ met resultaten
De externe commissie die de beschuldigingen van antisemitisme bij de Rechtenfaculteit gaat onderzoeken is inmiddels met haar werkzaamheden begonnen en zal in de loop van januari haar resultaten presenteren.
Redactie
maandag 7 december 2020
Paul Cliteur. Foto Roger Cremers

Dat zei rector Carel Stolker tijdens de universiteitsraadvergadering.

De driekoppige commissie staat onder leiding van Geert Corstens, oud-President van de Hoge Raad. De overige leden zijn Angelien Eijsink, voormalig Tweede Kamerlid (PvdA) en oud-notaris Marnix Aarts.

Aanleiding voor het onderzoek is de ophef die is ontstaan rondom hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap en voormalig Forum voor Democratie-senator Paul Cliteur. Hij zou zich niet hebben willen distantiëren van antisemitische en racistische uitspraken van zijn voormalig partijleider en promovendus Thierry Baudet. Toen promovendi hierover bij hem aan de bel trokken, zou hij niets met hun klachten hebben gedaan.

Cliteur ontkende in Mare nalatig te zijn geweest. Het ging om ‘private gesprekken’, aldus de hoogleraar. ‘Als ik er zelf niet bij ben, dan ga ik daar in beginsel niet tussen in zitten.’

Losgegaan

Het is ‘een aangelegenheid die de afgelopen twee weken veel aandacht heeft getrokken’, zei Stolker maandagmiddag tijdens de universiteitsraadsvergadering. ‘Dat hebben we allemaal gelezen. Het is enorm losgegaan in de pers.’

Daarom besloot het college te laten uitzoeken ‘wat er waar is van die beschuldigingen’ aldus de rector. ‘Wij hopen dat de commissie in de loop van januari al uitsluitsel kan geven over wat er nou precies aan de hand is.'

‘Het is geen zwijgplicht, maar hoffelijkheid naar de commissie toe. Die moet in alle rust haar werk doen’

Op de website van de universiteit zijn de onderzoeksvragen als volgt omschreven: ‘Is binnen en rond de facultaire afdeling waarin de betrokken hoogleraar werkzaam is sprake geweest van uitingen van antisemitisme door deze hoogleraar of door een van de (oud-)medewerkers van de universiteit, inclusief de (oud-)promovendi; en zo ja, op welke wijze manifesteerde zich dit?’

Klokkenluiders

En: ‘Indien er sprake was van antisemitisme: waren leidinggevenden, inclusief (co-)promotoren, daarvan op de hoogte; en zo ja, op welke wijze werd hierop gereageerd?’

Om daar achter te komen volgen er ‘gesprekken met promovendi, oud-promovendi, medewerkers, oud-medewerkers en verder met iedereen met wie de commissie wil spreken’, aldus de verklaring.

Opvallend genoeg lieten de klokkenluiders die het gedrag van Cliteur aan de kaak stelden, zondag aan Mare weten het onderzoek ‘niet gerechtvaardigd’ te vinden. Dat hadden ze op 1 december ook per brief aan de rector en de rechtendecaan meegedeeld.

‘Wij verwijten professor Cliteur geen antisemitische sympathieën of uitingen’, schrijven de vier promovendi. ‘Wij spreken hem aan als politicus en de verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit, en niet in zijn hoedanigheid als hoogleraar en promotor.’

Wel/geen zwijgplicht

Cliteur zegt niet te kunnen reageren vanwege ‘een spreekverbod’. Volgens Stolker is daarvan echter geen sprake. ‘We hebben afgesproken dat er tussentijds geen mededelingen worden gedaan’, zei hij tegen de universiteitsraad. ‘Dat heeft niets met zwijgplicht te maken, maar dat heeft te maken met een soort hoffelijkheid naar de commissie toe. Die moet je in alle rust haar werk laten doen.’

De verklaring op de universitaire website luidt als volgt: ‘Gedurende het onderzoek worden geen mededelingen gedaan. Daarna zal de Universiteit Leiden weer volop meedoen aan het nationale en internationale debat over academische vrijheid.’