Nieuws
Ondanks staking toch tentamens
Dinsdag staakt het openbaar vervoer. Sommige universiteiten schuiven alles op, maar in Leiden verschilt het per opleiding. ‘Je wordt geacht zelf maatregelen te nemen om te zorgen dat je op tijd aanwezig bent op het tentamen.’
Bart Braun
donderdag 23 mei 2019

De Nederlandse vakbonden willen dat werknemers betere pensioenen krijgen, en daarom zijn er komende week twee stakingsdagen. Op woensdag 29 mei staken de bouw- en de metaalsector, en dat is vervelend voor hun werkgevers. De dag ervoor, op dinsdag 28 mei, staken werknemers van de Nederlandse spoorwegen, de stadsvervoerders en de meeste streekvervoerders, en dat is vervelend voor iedereen.

Studenten zijn buitensporig veel aangewezen op het openbaar vervoer, en worden dus relatief zwaar getroffen. De universiteiten van Amsterdam en Utrecht kondigden daarom deze week aan dat alle tentamens voor die dag zijn afgelast. Ook de aanwezigheidsplicht bij colleges geldt niet. Op de Universiteit Tilburg en de Vrije Universiteit worden de studenten gewoon verwacht – ook bij opleidingen die de VU en UvA samen delen, zoals tandheelkunde.

In Leiden wordt er niet centraal besloten over wat er met de staking moet gebeuren, lijkt het. ‘Er valt weinig over te zeggen’, laat woordvoerder Caroline van Overbeeke weten. ‘Vooralsnog hebben we (nog) geen compleet beeld van mogelijk te vervallen activiteiten met verplichtend karakter zoals tentamens en colleges die dag.’

Faculteiten moeten dus zelf beslissen hoe ze omgaan met de staking. Bij Sociale Wetenschappen is een verplichte presentatiedag afgeschaft, bijvoorbeeld. De faculteit Rechten ziet minder mogelijkheden tot flexibliteit: ‘De tentamens op 28 mei kunnen vanwege organisatorische redenen niet worden verplaatst en zullen zoals gepland doorgang vinden. Indien je een tentamen hebt op deze dag, word je zelf geacht om maatregelen te treffen zodat je op tijd aanwezig bent op het tentamen’, stond in een mail aan alle studenten.

Dat besluit is vanuit het belang van de student genomen, licht Dennis Hoitink van het rechtenbestuur toe. De mogelijkheden om de acht tentamens die voor die dag gepland staan te verplaatsen is beperkt, zeker als er ook nog een herkansingsmogelijkheid moet komen.

‘Wij willen de studenten die nu al aan het blokken zijn, ook de mogelijkheid geven om het tentamen te maken. Iedereen is per mail op de staking gewezen: houd er rekening mee, ga eerder van huis. Als we het niet door laten gaan, is de schade groter dan bij wel door laten gaan.’ Wie het echt niet haalt om bij het tentamen te komen, kan meedoen aan de herkansing. Dat is dan natuurlijk geen herkansing maar de eerste keer, dus wie dat tentamen wil herkansen, kan aankloppen bij de examencommissie, waar ‘met coulance’ op verzoeken zal worden gereageerd, aldus Hoitink.