Nieuws
‘Onacceptabel dat vrouwen minder verdienen dan mannen’
In mei werd duidelijk dat negen vrouwelijke hoogleraren minder verdienden dan hun mannelijke collega’s. Dat verschil in beloning is gerepareerd. De universiteitsraad wil echter dat het college van bestuur intensiever gaat speuren naar ongelijkheid in salaris.
Vincent Bongers
donderdag 9 juli 2020

Het college van bestuur had een onderzoek ingesteld naar het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen aan de universiteit. Het bleek dat de loonkloof, gecorrigeerd voor leeftijd, functiecategorie en functieniveau, onder hoogleraren groter is geworden in 2018 ten opzichte van 2016 en 2017. Negen vrouwelijke hoogleraren kregen dan ook een compensatie.

‘Goed dat dit probleem wordt aangepakt,’ zei Marat Markert van personeelspartij FNV Overheid maandag tijdens de universiteitsraad. ‘Er is absoluut geen rechtvaardiging voor dit verschil. Maar dat geldt voor elk functieniveau, niet alleen voor hoogleraren. Als er sprake is van ongelijkheid elders in de organisatie dan moet dat ook rechtgezet worden, en wel met terugwerkende kracht.’

‘Bij het onderhandelen gaat het mis. Mannen lijken assertiever dan vrouwen’

Het college beloofde meer inzet om te voorkomen dat er weer nieuwe ongelijkheidsgevallen ontstaan. ‘We moeten alert zijn op de manier waarop beloningsonderhandelingen verlopen’, legde rector Carel Stolker uit. ‘In dat proces gaat het vaak mis, is het beeld. Mannen lijken wat assertiever te zijn dan vrouwen.’ De universiteit gaat meer op dat ‘onderhandelingsmoment’ letten.

In het stuk over de beloningen staat dat er in lagere functiecategorieën als universitair hoofddocent (UHD) en universitair docent (UD) ‘nauwelijks statistisch significante beloningsverschillen zijn als er is gecorrigeerd voor leeftijd’.

De raad vond dat niet afdoende. Er moet beter gezocht worden naar inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen. ‘Ik vind het niet kunnen dat er ergens anders in de organisatie nog verschillen zijn. Dat is onacceptabel’, vond Bas Knapp van studentenpartij LSP. ‘Dat moet aan het licht komen, ook al kost dat veel energie.’

‘Zijn er nou afwijkingen gesignaleerd bij andere groepen of niet?’

‘We kwamen deze zaken bij de UD’s en UHD’s niet tegen,’ stelde Stolker echter. Bart van der Steen van FNV Overheid zag dat toch anders. ‘Ik begrijp uit het stuk dat er ook bij andere groepen kleine verschillen waren, maar dat ze te klein waren voor een follow-up. Dat vindt de raad eigenlijk te makkelijk. Zijn er nou afwijkingen gesignaleerd bij andere groepen of niet?’

‘Ik heb het nog even opgezocht,’ zei Stolker even later. ‘De verschillen waren in ieder geval veel kleiner dan bij de hoogleraren. We zagen verder dat soms mannen meer verdienen dan vrouwen, maar er zijn ook vrouwen die meer verdienen dan mannen. Toen hebben we dat laten rusten. Het heeft ons wel extra alert gemaakt op het belang van onderhandelingen.’

Knapp vond echter dat de universiteit niet alleen moet ingrijpen bij hoogleraren. ‘Je kunt niet bij andere groepen zeggen: laat maar, want de verschillen zijn niet significant. Dat is geen goed signaal.’