Nieuws
Ombudsfunctionaris voor personeel aangesteld
De universiteitsraad vraagt al jaren om een onafhankelijke medewerker die zelfstandig onderzoek kan doen naar sociale veiligheid. Vanaf deze maand bekleedt Marjan van Dasselaar de functie van ombudsfunctionaris voor het personeel.
Vincent Bongers
donderdag 12 mei 2022
Foto Emmanuel Huybrechts CC By 2.0

Voor studenten is er al veel langer een ombudsman, namelijk Eugène van der Heijden. De universiteitsraad probeerde het college van bestuur al sinds begin 2018 ervan te overtuigen om ook voor medewerkers een ombudsfunctionaris aan te stellen.

De raad was geschrokken van de problemen met de sociale veiligheid bij het Leiden Institute for Area Studies (LIAS) en het instituut Pedagogische Wetenschappen en vond de aanwezigheid van universitaire vertrouwenspersonen niet voldoende. Het college zette juist in op het versterken van het netwerk van vertrouwenspersonen en wilde een landelijke universitaire pilot ombudsfunctie afwachten.

De Tweede Kamer en toenmalig minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven besloten vervolgens druk uit te oefenen op de universiteiten, en ze te dwingen een ombudsfunctionaris aan te stellen. Uiteindelijk werd in de cao van 2020 geregeld dat per 1 juli 2021 alle universiteiten deze functionaris zouden hebben.

Maar in Leiden bleef het stil, tot eind december 2021 toen er een vacature voor de functie verscheen.

'Er is echt iemand nodig met een onafhankelijke rol'

‘Het is goed nieuws dat het is geregeld’, zegt Lis Kerr die voor personeelspartij PhDoc in de universiteitsraad zit.

‘Er is echt iemand nodig met een onafhankelijke rol naast de vertrouwenspersonen en klachtencommissies. Jammer, dat het zo heel lang heeft geduurd om het voor elkaar te krijgen. We hebben er lang over gesproken met het college, uiteindelijk met een goede uitkomst.’
Van Dasselaar wilde deze week in Mare reageren op haar nieuwe baan, maar werd teruggefloten door de communicatieafdeling van de universiteit.

De afdeling wilde eerst graag intern met werknemers communiceren over de nieuwe functie, voordat hierover extern wordt gecommuniceerd.
Prompt verscheen er dinsdag op de universiteitswebsite informatie over haar rol. De universiteit meldt dat ‘op basis van berichten uit de organisatie de ombudsfunctionaris kan beslissen om een onderzoek op te starten over thema’s als aanhoudende patronen van ongewenst gedrag, vermoedens van discriminatie en racisme, integriteitskwesties en terugkerende conflicten.’

Er staat ook wat Van Dasselaar niet gaat doen. ‘De ombudsfunctionaris begeleidt je niet bij een probleem: daar zijn de vertrouwenspersonen voor.’

Ze behandelt ‘ook geen klachten: daar zijn de klachtencommissies voor’.

Véronique De Gucht van personeelspartij FNV Overheid vindt het goed dat er een duidelijke scheiding is van bevoegdheden: ‘De functionaris is een zeer belangrijke aanvulling op wat er al is. De hele universitaire organisatie, bijvoorbeeld ook de medezeggenschap, heeft nu de mogelijkheid om zaken die mogelijk fout gaan te melden bij een onafhankelijk persoon. Die kan vervolgens geheel besluiten om een onderzoek te starten en vaststellen of er zaken niet in orde zijn. Ze kan adviezen geven over het verbeteren van het werkklimaat en heeft ook het recht om te bemiddelen. Het is goed dat iemand signalen vroegtijdig kan oppikken en er iets mee gebeurt voordat er echt grote problemen ontstaan.’