Nieuws
‘Ik hoop dat ik een rolmodel kan zijn’, zegt nieuwe voorzitter universiteitsraad
Pauline Vincenten (38) is sinds deze maand begonnen als de nieuwe universiteitsraadsvoorzitter. ‘Ik spreek de taal van de werkgever én de wetenschappers.’
Vincent Bongers
donderdag 21 september 2023

Wat is uw achtergrond?
‘Ik heb in Leiden politicologie gestudeerd en daarna nog een master gender en etniciteit gedaan in Utrecht. Ik heb me gespecialiseerd in beleid op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijke kansen.

‘Verder ben ik ambtelijk secretaris van de centrale studentenraad van de Universiteit van Amsterdam geweest. Dat was een roerige tijd, namelijk tijdens de bezetting van het Maagdenhuis.

‘Ik was HR-adviseur bij de Leidse rechtenfaculteit en hield me daar bezig met hoe je een goede werkomgeving voor iedereen creëert. Dat is in deze nieuw functie ook heel nuttig. Ik weet hoe het er op de werkvloer aan toegaat en heb ook veel contact met studenten.’

Waarom wilde u voorzitter worden?
‘De samenwerking tussen studenten en werknemers trekt me heel erg. Dat geldt ook voor het onderhouden van contacten met de faculteits- en dienstraden. Op die manier ben je bij de hele universiteit betrokken. Ik spreek de taal van de werkgever én de wetenschappers en ken de hiërarchie en de bestuurlijke gevoeligheden.

‘Verder heb ik een prima studietijd gehad in Leiden. Het was echter zoveel fijner geweest als ik een lesbische of homoseksuele docent had gekend waarvan ik kon denken “Je kunt zo zijn, en gewoon een leuk leven hebben!”

‘Ik hoop dat ik een rolmodel kan zijn voor jongere collega’s en studenten. Dat ik kan laten zien dat er echt ruimte is voor allerlei verschillende mensen binnen de universiteit en dat je in al je eigenheid je werk kunt doen en wordt gewaardeerd.’

De vorige voorzitter is door de raad weggestuurd. Ook stapte er een raadslid op vanwege de ‘verziekte sfeer’ in de raad. Hoe gaat u de medezeggenschap in rustiger vaarwater brengen?
‘Van een verziekte sfeer heb ik gelukkig niets gemerkt. Ik bespeur juist een heel goede sfeer. De leden stellen zich heel constructief op. We kijken vooruit.’

De raad heeft nu weer een onafhankelijke voorzitter. Dat was de afgelopen periode niet zo. Vanwaar deze verandering?
‘De raad heeft bewust gekozen voor een voorzitter die geen lid van de raad is. Ik heb geen politiek belang bij wat er besproken wordt en wat de raad ergens van vindt. Dat helpt om de dialoog tussen het college en de raad zo harmonieus en effectief mogelijk te laten verlopen.’

Een van de klachten van raadsleden is dat ze niet voldoende geïnformeerd worden. Wat gaat u daaraan doen?
‘Als voorzitter heb ik daarin een sleutelrol. Ik heb regelmatig overleg met het college en ik breng dan over hoe de raad ergens in staat. Ik kan direct terugkoppelen hoe het college ergens over denkt. Door mijn goede netwerk binnen de universiteit kan ik hopelijk in een eerder stadium beleidsmedewerkers vragen wat er aan zit te komen.’

U gaat in uw benoemingsspeech in op het belang van inclusiviteit en diversiteit. Speelt de raad daar ook een rol in?
‘Zeker. Het is een van de taken van de medezeggenschap om de toegankelijkheid van de universiteit te bevorderen. Dan gaat het niet alleen om diversiteit, maar ook letterlijk om de toegankelijkheid van gebouwen. Bijvoorbeeld voor mensen die slechthorend of slechtziend zijn.’

U zei ook dat een aantal procedures waar het afgelopen jaar onduidelijkheid over was, beter moet worden beschreven. Wat bedoelt u daarmee?
‘Een leidinggevende heeft bepaalde verwachtingen van een werknemer en vice versa. Als iemand niet aan die verwachtingen voldoet, kun je die daarop aanspreken. Een gekozen raadslid heeft geen leidinggevende, en dat is alleen maar goed. Dat geldt ook voor de voorzitter.

‘Maar als het niet goed loopt in de raad, wat kun je dan doen? Nu is dat niet helemaal helder. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van de vergoeding voor het raadslidmaatschap aan de aanwezigheid. Of zelfs het lidmaatschap afhankelijk maken van de aanwezigheid. Dat moeten we nog met de raad bespreken.’

De opkomst bij de verkiezingen is laag. Wat wil u hieraan doen?
‘We moeten zichtbaarder worden en ook beter samenwerken met de faculteits- en dienstraden. De lijntjes moeten korter en mensen moeten meer worden betrokken bij wat er speelt in de raad. Er is nu een functionaris medezeggenschap, die heeft daar ook ideeën voor.’