Nieuws
Nieuwe plannen (en geld) om de werkdruk te verminderen
De Universiteit Leiden krijgt negen ton van het ministerie van Onderwijs voor het uitvoeren van meerdere pilots om de werkdruk bij docenten, onderzoekers en studenten te verlagen.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 30 maart 2023

Dat blijkt uit een nota en Kamerbrief over het ‘slimmer inrichten van het collegejaar’.

In oktober vroeg Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) de colleges van bestuur van alle universiteiten en twee hogescholen om deel te nemen aan een aantal pilots om de werkdruk bij docenten, onderzoekers en studenten te verlagen. Het doel is om ruimte te creëren voor andere activiteiten, zodat docenten meer tijd hebben voor extra onderzoek of het verbeteren van het onderwijs, en studenten meer ruimte hebben voor stages of een buitenlandverblijf.

Vrijwel alle universiteiten hebben zich voor deze pilots aangemeld, waaronder de Universiteit Leiden. Uit de nota blijkt dat deze universiteit tot en met 2026 negen ton krijgt van het ministerie (225.000 euro per jaar vanaf 2023).

Zo gaat de master crisis & security management zich richten op de pilot ‘vernieuwende toetsvormen en herkansingsweken’. Door tentamens bijvoorbeeld anders te plannen, kan dat voor meer rust zorgen. Ook kan bijvoorbeeld het aantal herkansingsweken ‘verantwoord worden teruggebracht’.

Verder gaat de master proberen ‘een innovatieve opzet’ te ontwikkelen die ‘beter academisch vaardigheden­onderwijs, verhoogd studierendement en optimale benutting van onderwijscapaciteit en expertise’ tot doel heeft.

12,7 miljoen euro

De bachelor bestuurskunde en de master rechtsgeleerdheid doen mee aan de integrale pilot: die combineert alle andere pilots. Naast ‘vernieuwende toetsvormen en herkansingsweken’ zijn dat ‘reflectie en ombouwen curricula’, ‘waardering blended learning’ en ‘concentreren versus verspreiden onderwijs- en onderzoekstaken’.

In de Kamerbrief schrijft de minister dat de pilots ‘geen negatieve invloed mogen hebben op de onderwijskwaliteit, het eindniveau van studenten en de eindkwalificaties van de deelnemende opleiding’. Ook mag niet hetzelfde aantal uren college in minder weken worden gepland. ‘Het gaat immers om het slimmer inrichten van het onderwijs, waar zowel studenten als docenten baat bij hebben’, aldus Dijkgraaf.

Het hele project kost 12,7 miljoen euro. Dat is, wegens de grote belangstelling van de universiteiten, 2,7 miljoen meer dan was begroot.