Nieuws
Nieuwe cao: hogere salarissen en minimumloon, meer vaste contracten
Werknemersorganisaties en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) zijn het eens geworden over een nieuwe cao. Universitaire medewerkers krijgen een structurele loonsverhoging van 1,64 procent en in september een eenmalige uitkering van 650 euro.
Mark Reid
dinsdag 29 juni 2021
Cartoon Schot

Volgens het akkoord stijgt het salaris per 1 januari 2022 nog eens met 0,35 procent.

Het minimumloon voor universitaire medewerkers wordt voortaan standaard 14 euro. Dit geldt ook voor studenten die via Jobmotion als student-assistent werken.

Het nieuwe plan belooft ook wat te doen aan het grote aantal tijdelijke contracten. In het nieuwe plan krijgen universitair (hoofd)docenten en hoogleraren sneller een vast contract. Ook wetenschappelijk personeel met een VIDI-beurs krijgt een vast contract aangeboden. Dat gaat ook gelden voor huidige VIDI-laureaten met een tijdelijke aanstelling.

De cao biedt nog geen oplossing voor docenten met een tijdelijke aanstelling. Personeel met alleen een onderwijsaanstelling krijgt volgens de nieuwe afspraken niet eerder een vast contract dan in de huidige situatie

Als alle partijen het eens worden over het voorgestelde cao gaan de veranderingen met terugwerkende kracht in vanaf januari 2021.