Nieuws
Nieuw: budgethoogleraar
Wilco van Dijk is afgelopen maandag benoemd tot bijzonder hoogleraar Psychologische determinanten van economisch keuzegedrag. De leerstoel is een initiatief van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de Universiteit Leiden.
woensdag 3 december 2014

Wat voor onderzoek hoort er bij deze Nibud-leerstoel?

‘Allereerst zullen we bij grote groepen uit de samenleving vragenlijsten afnemen. Niet alleen met objectieve vragen, maar ook psychologische: bijvoorbeeld of mensen stress ervaren over hun financiële situatie, of ze op het heden of op de toekomst gericht zijn en hoe ze scoren op zelfcontrole. Vervolgens zoeken we naar verbanden. Ten tweede doen we experimentele studies naar oorzaak en gevolg. Die combinatie levert interessante kennis op.’

Is er al veel van zulk onderzoek gedaan?

‘Minder dan je zou verwachten. Financiële keuzes waren vaak het gebied van economische wetenschappers. Die onderzochten eerder hoe men keuzes zou moeten maken, dan hoe men dat werkelijk deed.’

Wat kan het Nibud straks concreet met de onderzoeksresultaten?

‘Het Nibud geeft tips en adviezen ter bevordering van de financiële zelfredzaamheid. Met nieuwe inzichten kunnen we straks interventies bedenken. ZZP’ers bijvoorbeeld, die moeten zelf sparen voor hun pensioen. Voor veel jonge mensen klinkt dat nog heel ver weg. We zouden kunnen zoeken naar manieren om hen meer aan de toekomst te laten denken.’

Zouden de regels hier en daar aangepast moeten worden?

‘Dingen verbieden ligt natuurlijk lastig, maar mensen bewust maken kan wel. Een eerder Nibudonderzoek ging over het leensysteem van DUO. Als het standaard op nul staat en je het zelf moet verhogen, blijken studenten minder hoge leningen aan te gaan dan wanneer het andersom is, zoals nu.’

Over DUO gesproken, komt er ook onderzoek naar het leenstelsel?

‘Dat staat niet expliciet in de leeropdracht, maar het is zeker iets waarvoor het Nibud zich interesseert. Ikzelf ook trouwens. Dus waarschijnlijk zal er wel aandacht voor komen.’

MVW