Nieuws
Nederlandse studenten doen lang over hun studie
Uit het deze week verschenen rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bleek dat Nederlandse studenten gemiddeld lang over hun studie doen.
Susan Wichgers
donderdag 12 september 2019
Verzamelen voor de El Cid 2019. Foto Gracia Nolten

De OESO is een samenwerkingsverband van 35 landen. In het jaarlijkse rapport Education at a Glance doet de organisatie een vergelijkend onderzoek naar onderwijs in die landen.

12 procent van de Nederlandse studenten in het hoger onderwijs valt na het eerste jaar uit, blijkt uit dat rapport. Dat is een gemiddeld percentage in vergelijking met de andere OESO-landen, maar het verschil is dat hier ‘een zware focus op begeleiding en het matchen van kwaliteiten met studies ligt’. De pogingen om scholieren meteen de goede studiekeuze te laten maken, lijken dus weinig uit te halen.

Daarnaast doen Nederlandse studenten gemiddeld een stuk langer over hun studie dan studenten in andere landen. Na de drie jaar (voor wo) of vier jaar (voor hbo) waarin je een bachelor zou kunnen voltooien, had slechts 28 procent hun diploma binnen. Dat ligt ver onder het gemiddelde van 39 procent.

In een kamerbrief beredeneert onderwijsminister Van Engelshoven dat Nederlandse studenten ‘vaak een extra jaar gebruiken voor stage, buitenlandervaring of een bestuurswerk’.

Nog eens drie jaar later, dus binnen zes respectievelijk zeven jaar na aanvang van de studie, heeft ongeveer twee derde van de studenten de studie alsnog volbracht volgens het OESO-rapport. Dat is dan weer meer dan in andere landen, en vooral te danken aan vrouwelijke studenten: 77 procent van de vrouwen heeft tegen die tijd een diploma, tegenover 62 procent van de mannen.

Het aantal doctoraten blijft nog achter, met 0,7 procent van de Nederlandse bevolking tegenover 1,2 gemiddeld. Maar, schrijft de minister in de kamerbrief: volgens Eurostat gaat het hier juist wél heel goed. Van Engelshoven concludeert dat het Nederlandse onderwijs internationaal gezien nog steeds een sterke positie heeft.