Nieuws
Na 55 jaar alsnog geslaagd
Wie maakt er nu mee dat je ruim 55 jaar na dato alsnog een diploma krijgt? Het overkwam vorige week Hans Mol (81) uit Amsterdam.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 21 maart 2019

Mol legde in 1963 een meesterexamen af aan de Leidse instrumentmakers School (LiS), die is gelieerd aan de Universiteit Leiden. Hij zakte.

Maar nu, ruim 55 jaar later, heeft Mol toch nog zijn diploma gekregen, mét handtekening van burgemeester Lenferink. ‘Het was augustus 1963 toen ik mijn meesterexamen deed, maar mijn werkstuk werd afgewezen’, vertelt Mol. ‘Ik heb toen bezwaar aangetekend, maar dat bood geen soelaas.’

Mol had een staande golfdetector gebouwd. ‘Daar wordt een radiogolf ingeleid die wordt gevangen in een klein antennetje ten behoeve van geluidsonderzoek. Je kon er dus mee onderzoeken wat de golflengte van geluid is’, licht hij toe. ‘Ik heb er 63 uur over gedaan om het te maken en hij werkte gewoon. Zeven meesters hebben het apparaat beoordeeld, en drie daarvan vonden het een meesterwerkstuk. Maar de andere vier vonden het niet goed.’

Toen Mol in 2017 in contact kwam met de ingenieur van de school, bleek dat zijn werkstuk al die tijd in een archief bewaard was gebleven. ‘In 2018 kwam er een herbeoordeling door een keur van specialisten, en die hebben bepaald dat het wel degelijk aan de eisen voldeed’, zegt Mol glunderend.

Wel moest Mol bewijs leveren dat de staande golfdetector daadwerkelijk door hem was gemaakt. ‘Dat kon ik aantonen, omdat ik thuis nog een stempel had liggen waarmee ik gaatjes in metaal had gedrukt. Die stempel paste precies in die gaatjes. Daarmee was het bewijs geleverd.’

Inmiddels is de toenmalige beoordeling vernietigd en is zijn werkstuk alsnog ‘meesterwaardig’ verklaard. Vorige week kreeg hij eindelijk zijn diploma. Mol: ‘U kunt zich wel voorstellen hoe blij ik daarmee ben, temeer omdat het is ondertekend door de burgemeester van Leiden.’