Nieuws
Minister zat er flink naast
Dit jaar begonnen veel meer studenten aan een universitaire opleiding dan minister Van Engelshoven van Onderwijs had ingeschat. Het bleek dat de raming er 3,3 procent naast zat.
Vincent Bongers
donderdag 21 februari 2019

Dat betekent dat universiteiten 9400 studenten meer trokken dan verwacht. Met als gevolg dat het ministerie flink dieper in de beurs moet tasten, aangezien er voor bijna 10.000 extra opleidingen betaald moet worden. Ook bij het hbo zat de minister er naast: 1,7 procent, dat zijn nog eens 7500 extra studenten. In de begroting van volgend jaar zal blijken hoe groot de totale financiële schade is.


De VVD wil dan ook dat het ministerie beter gaat rekenen, blijkt uit Kamervragen. Volgens Van Engelshoven is dat echter haast niet mogelijk. ‘De ramingen zijn nauwkeurig, en de totaalraming voor het onderwijs wijkt nooit meer dan een procent af. Vanwege de omvang van de onderwijsbudgetten op de begroting heeft een procentueel kleine afwijking toch grote budgettaire gevolgen.’


Dat de raming per sector meerdere jaren achter elkaar te laag of te hoog bleek, betekent niet per definitie dat de raming beter kan, aldus de minister. ‘De systematiek is gebaseerd op statistische analyse van data van de afgelopen jaren over hoe leerlingen en studenten door het onderwijssysteem stromen. Door de trends te baseren op data over twaalf jaar, wordt de invloed van onverwachte veranderingen in trends en eenmalige uitschieters gedempt. Het voordeel daarvan is dat eenmalige uitschieters een beperkt effect op de verwachte toekomstige ontwikkelingen hebben.’ 


Een nadeel is dat een trendbreuk met vertraging wordt waargenomen. ‘Uit extern onderzoek is in het verleden gebleken dat deze methodiek desondanks tot meer nauwkeurige voorspellingen leidt dan alternatieve methoden.'