Nieuws
Minister wil tentamenboete vastleggen in wet
Minister Van Engelshoven van Onderwijs heeft een voorstel gedaan om de tentamenboete op te nemen in de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW). Universiteiten en hogescholen mogen maximaal twintig euro per tentamen gaan vragen aan studenten die zich heel laat inschrijven.
Vincent Bongers
woensdag 17 juli 2019

Het voorstel tot het invoeren van een ‘redelijk bedrag aan administratiekosten’ voor een ’te late inschrijving tentamen’ heeft een Leidse voorgeschiedenis. In 2014 betaalden studenten die zich bij de faculteit Rechtsgeleerdheid veel te laat inschreven een boete van 75 euro per tentamen. Deze hoge kosten werden landelijk nieuws.

De Tweede Kamer en Jet Bussemaker, toenmalig minister van Onderwijs, staken vervolgens een stokje voor de Leidse boete van 75 euro. Extra kosten verbinden aan het maken van tentamens mag wettelijk gezien niet. De rechtenfaculteit schafte de financiële bijdrage uiteindelijk maar helemaal af.

Wel was er bij de minister begrip voor de organisatorische rompslomp die te trage studenten veroorzaken. Op het laatste moment moeten er immers nog extra tentamens en tafeltjes in tentamenzalen geregeld worden, en dat kost geld. De universiteiten willen echter late studenten liever niet uitsluiten van tentamens.

Inschrijfkosten voor trage studenten toestaan

Universiteitenvereniging VSNU en studentenorganisaties ISO en LSVb spraken dan ook met het ministerie van Onderwijs af dat trage inschrijvers wel een boete mochten krijgen, maar dan van maximaal twintig euro.

De huidige minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, wil deze administratiekosten nu alsnog vastleggen in de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW). ‘Voorwaarde voor het in rekening brengen van administratiekosten bij de student is dat de gehanteerde inschrijftermijn voor het tentamen redelijk is,’ schrijft de minister in de toelichting bij het wetsvoorstel. ‘Ook dient de onderwijsinstelling een heldere procedure op te stellen voor de inschrijving voor het tentamen. De instelling moet tevens duidelijk maken welke administratiekosten aan de te late inschrijving zijn verbonden.’

De Tweede en de Eerste Kamer moeten uiteraard nog instemmen met de plannen. Maar voordat de wet naar de Kamers gaat is er de mogelijkheid om te reageren op het voorstel. Er is namelijk een internetconsultatie geopend voor commentaar op de wetswijziging.