Nieuws
Minister legt NSE vast in wet
Minister Van Engelshoven van hoger onderwijs wil dat de universiteiten en hogescholen verplicht meedoen aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). Er is al jaren een hoop gedoe rond de vragenlijst en de minister wil daar vanaf door de enquête in de wet vast te leggen.
Vincent Bongers
donderdag 5 december 2019
Minister Van Engelshoven. Foto Rijksoverheid

De minister wil de studievoorlichting beter regelen. Een van de graadmeters van studententevredenheid is de NSE. Universiteiten en hogescholen moesten altijd al hard werken om een fatsoenlijk aantal studenten zover te krijgen om de vragenlijst in te vullen. Maar sinds de invoering van Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in 2018, is de enquête in de soep gelopen.

Zowel de hogescholen als de universiteiten gaven aan met oog op deze privacywetgeving minder gegevens te kunnen aanleveren voor de NSE dan voorgaande jaren, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Studiekeuze123, die de enquête afneemt, besloot vervolgens deze gegevens bij de student zelf op te vragen. Die aanpak ‘bleek foutgevoelig te zijn en heeft samen met technische problemen geleid tot fouten in de data.’

‘Het is van belang dat het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie als wettelijke taak wordt aangemerkt’

De fouten konden wel hersteld worden, en de universiteiten werkten mee aan die procedure. De hogescholen hadden echter geen vertrouwen in de hersteloperatie. Daarnaast betekende meewerken dat ze alsnog in overtreding van privacywetgeving zouden kunnen zijn.

‘Er bestond dus verschil van inzicht over de wettelijke mogelijkheden onder de AVG’, aldus de minister. ‘Met dit voorstel wordt een deugdelijke wettelijke grondslag gegeven aan de gegevensverwerking die nodig is voor de NSE; dat kan dus niet langer een bezwaar vormen.’

Het CDA stelt de nodige vraagtekens bij het wetsvoorstel. De enquête is volgens de fractie een ‘een uiting van subjectieve studiekeuze-informatie en daarmee een te beperkte reden voor deze voorgestelde wetswijziging.’

Van Engelshoven ziet dat uiteraard anders. Het is niet ‘vanzelfsprekend dat er een aanbod is van studiekeuze-informatie dat objectief, betrouwbaar en vergelijkbaar is. Daarom is het van belang dat het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie als wettelijke taak wordt aangemerkt.’

De minister merkt verder op dat de Nationale Studenten Enquête slechts een deel is van het pakket aan studiekeuze-informatie die in de wet wordt opgenomen.