Nieuws
Minister blij met beursplannen
Minister Van Engelshoven van hoger onderwijs ‘omarmt’ de plannen van de universiteiten en wetenschapsfinancier NWO om minder nadruk op beurzen te leggen.
Vincent Bongers
donderdag 5 maart 2020

Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De druk op wetenschappers neemt al maar toe. Naast onderwijs geven aan steeds meer studenten moeten zij ook knokken om beurzen waarmee ze hun onderzoek kunnen doen. Deze subsidieafhankelijkheid trekt een zware wissel op wetenschappers: het kost veel tijd om een beursaanvraag te schrijven en maar een klein gedeelte wordt gehonoreerd. Deze constante competitie om geld verstikt de onderzoeker. Op verzoek van minister Van Engelshoven van hoger onderwijs hebben universiteitsvereniging VSNU en wetenschapsfinancier NWO plannen bedacht om de beurzendruk wat te verlagen.

Zo kunnen wetenschappers doorlopend aanvragen indienen, bleek uit de plannen die in januari zijn gepubliceerd. ‘Onderzoekers krijgen meer ruimte een voorstel in te dienen wanneer het “rijp” is. Dit voorkomt dat een voorstel, onder druk van een deadline, wordt ingediend terwijl het daar nog niet klaar voor is, schrijven de organisaties. Als een wetenschapper dan toch een onaf voorstel indient dan volgt er een sanctie: diegene mag een tijdje geen nieuwe beursaanvraag indienen.

Verder onderzoekt de NWO invoering van quota voor subsidies met een bijzonder hoge aanvraagdruk. Als die quota er komen dan moeten de universiteiten meer aan ondersteuning en voorselectie gaan doen.

De organisaties schrijven wel dat ‘deze maatregelen zijn gericht op de korte en middellange termijn. Het op langere termijn oplossen van deze structurele knelpunten vereist extra middelen en meer continuïteit in de wetenschapsfinanciering vanuit de overheid.’

Van Engelshoven is blij met de voorstellen, schrijft ze in een reactie aan de Tweede Kamer. Het ‘zijn belangrijke stappen in de goede richting om ervoor te zorgen het aantal aanvragen afneemt, bij een gelijkblijvend onderzoeksbudget.’ Meer geld komt er dus niet bij.