Nieuws
Minervahuis Haagweg mag blijven
Haagweg 47 blijft een studentenhuis. Het college van B&W trekt de vergunning tot de verkamering van het voormalige blijf-van-mijn-lijfhuis tot 37 studentenkamers niet in. De bezwaarcommissie van de gemeente had een negatief advies gegeven over het opdelen van het pand. Dat advies legt het college naast zich neer.
Vincent Bongers
donderdag 23 mei 2019

Het college van B&W gaf in 2018 een vergunning af om het pand Haagweg 47 op te knippen in 37 studentenkamers. Sinds november wonen er al Minervanen in het studentenhuis. Omwonenden hebben zich steeds verzet zich tegen de komst van de studenten.

‘Het is een heel groot studentenhuis’, zei buurtbewoner Annet Jonk, die in december in de gemeenteraad een vurig pleidooi hield tegen de verkamering. ‘We vinden het een heel slecht idee, dat willen we de gemeente laten begrijpen. Dat lukt steeds maar niet. We zijn boos op de eigenaar en boos op de wethouder. We hebben tranen van onmacht gehuild.’

De omwonenden maakten bezwaar tegen het studentenhuis bij de commissie bezwaarschriften van de gemeente. De commissie ontving in totaal van tachtig buurtbewoners een bezwaar. In april volgde de uitspraak en de omwonenden werden in het gelijk gesteld. ‘Bezwaarden hebben meer dan voldoende aannemelijk gemaakt dat zij reeds ervaring hadden met overlast vanuit legaal en illegaal verkamerde panden in hun wijk’, schreef de commissie. ‘De gemeente is niet of nauwelijks in staat gebleken de overlast te beperken of weg te nemen. De omgeving heeft veel te verduren.’


'De belangen van de omwonenden zijn niet zorgvuldig afgewogen'

Dat het rond het pand aan de Haagweg rustig wordt, is volgens de commissie ‘onwaarschijnlijk.’ Het besluit van het college om af te wijken van het bestemmingsplan is volgens de commissie dan ook onterecht: ‘Er is sprake van strijd met goede ruimtelijke ordening, en de belangen van de bewoners zijn niet zorgvuldig afgewogen.’ Het college kreeg dan ook het advies om het besluit te herroepen.

Het college doet dat echter niet. Wethouder Fleur Spijker van Wonen beroept zich op de nieuwe regels rond verkamering die het college heeft opgesteld. Deze regeling moet echter, na een inspraaktermijn, nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. In dit voorstel zijn quota opgenomen voor het aantal panden dat per buurt verkamerd mag worden.

‘We hebben gekeken wat dat betekent voor de Haagweg’, aldus Spijker in een interview met het lokale radiostation Sleutelstad. ‘Voor de Haagweg hebben we acht procent van de panden als maximum gesteld. Dat betekent dat vijftien verkamerde panden zijn toegestaan. Er zijn er nu elf, plus mogelijk nog een. Dus we zitten nog niet aan de vijftien.’