Nieuws
‘Minder plassen bij tentamens’
Docenten bij rechten vinden dat het afnemen van tentamens best wat strenger mag in Leiden.
Vincent Bongers
donderdag 13 februari 2020
Foto Universiteit Leiden

Het aantal fraude- en plagiaatgevallen neemt toe, stelde beleidsmedewerker Laura Buissink, bij de rechten-faculteitsraadvergadering van vorige week maandag. ‘Er zijn tijdens de bachelor dit studiejaar nu al zes plagiaatgevallen geweest. Het gehele vorige collegejaar waren dat er zeven. Het aantal fraudegevallen lijkt ook toe te nemen.’

Twee docenten in de raad vonden dat de wijze waarop er in Leiden tentamens worden afgenomen wel wat fraudegevoelig is. ‘Wordt er ook wel eens gekeken naar hoe we de examens in de praktijk afnemen?,’ zei personeelsraadslid Maartje van den Bergh. ‘Iedereen mag in de tentamenzaal gaan zitten waar hij wil. Naar de wc gaan mag ook steeds.

‘Ik studeerde in Groningen,’ aldus personeelsraadslid Gert Jan Geertjes. ‘Daar had je het systeem dat je als student een tafel kreeg toegewezen bij het tentamen. In Leiden zijn we ontzettend coulant. Ik vind het storend dat studenten die elkaar kennen allemaal bij elkaar gaan zitten. Die kunnen van tevoren best afspraken hebben gemaakt. Het toewijzen van tafels is iets wat we moeten overwegen.’

Van den Bergh: ‘Op de Erasmus Universiteit pakken ze wc-bezoek anders aan. Per blok studenten is daar de mogelijkheid om naar het toilet te gaan. Ik wil het woord plasketting niet gebruiken, maar dat is wel waar het op neerkomt.’

‘We zullen eens kijken hoe we het aanpakken’, aldus Ton Liefaard, van het rechtenbestuur.