Nieuws
Meer wapens tegen stufi-fraude
Het kabinet wil de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) meer bevoegdheden geven om fraude met studiefinanciering aan te pakken. Hiervoor zal een wetsvoorstel worden ingediend bij de Raad van State en de Tweede Kamer.
Else van der Steeg
donderdag 19 september 2019
Foto Richard Broekhuijzen

DUO kan momenteel moeilijk controleren of alle studiefinanciering terecht verstrekt wordt. Met de aangepaste wet zal het voor DUO makkelijker worden om gegevens van cliënten in te zien. DUO krijgt in het voorstel de bevoegdheid om gegevens op te vragen bij derden.

Ook voor buitenlandse instanties die bevoegd zijn om studieschulden te innen heeft dit wetsvoorstel gevolgen, omdat zij door DUO gevraagd kunnen worden naar informatie over oud-studenten die in het betreffende land wonen.

Met deze maatregelen hoopt het kabinet het aantal mensen dat onterecht stufi vangt terug te dringen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gevallen waarbij iemand studiefinanciering ontvangt, terwijl diegene niet studeert.

Door meer inzicht te krijgen in gegevens hoopt DUO ook studenten die onbewust de regels overtreden eerder aan te kunnen spreken, en hiermee voor hen boetes te voorkomen.

Momenteel staat het wetsvoorstel online voor commentaar: iedereen kan reageren met suggesties of kritiek. Daarna worden reacties bekeken en worden eventueel aanpassingen gedaan aan het voorstel. Het wetsvoorstel staat online tot 9 oktober.

Link naar fotolicentie: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/