Nieuws
Meer geld voor beperking
Leidse studenten met een medische beperking, krijgen vanaf volgend jaar meer geld dan de honderd euro per maand die hen nu wordt uitgekeerd.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 14 november 2019

Daarmee voldoet de gemeente aan de verplichting van het ministerie van onderwijs om per 2021 de individuele studietoeslag te verhogen tot 300 euro per maand. Die toeslag is bedoeld voor studenten die door een medische beperking niet kunnen werken naast hun studie.

Nu is het nog zo dat de hoogte van de toeslag per gemeente verschilt. Leidse studenten krijgen bijvoorbeeld een stuk minder dan die in Amsterdam of Maastricht (212,60 euro), en Rotterdam (186,67). Vanaf 2021 worden gemeenten dus verplicht dit bedrag op te hogen naar 300 euro per maand. Maar ook komend jaar al moeten de studenten erop vooruitgaan: de staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs verzoekt de gemeenten de toeslag vanaf 2020 te verhogen.

De gemeente schrijft in een toelichting: ‘Het afmaken van een opleiding voor een student met een beperking is, net als voor ieder ander, van groot belang om zichzelf te kunnen ontwikkelen en zo de kans op een baan te vergroten.’

Toch geeft de gemeente een stuk minder geld uit aan de toeslag dan er beschikbaar is. In 2018 kreeg de gemeente drie ton van het Rijk, waarvan slechts 23.390 euro is uitgegeven. LSVb legde vorig jaar april in Mare uit dat dat komt omdat slechts een kwart van de doelgroep van de toeslag zou afweten en slechts 7 procent de toeslag daadwerkelijk aanvraagt.