Nieuws
Meer Engels in de raad
De universiteitsraad wil dat een deel van raadsstukken in het Engels vertaald gaat worden. Nu zijn deze nog allemaal in het Nederlands.
Vincent Bongers
donderdag 28 maart 2019

Studentenpartij DSP The Hague heeft een zetel in de universiteitsraad. Deze zetel wordt ingenomen door de Noor Viktor Blichfeldt (international studies), die geen Nederlands spreekt. 
De beleidstaal van de universiteit is echter Nederlands. Dat leverde al problemen op voor Blichfeldt die zelfs al eens met de rector botste over het gebruik van Engels in de raad.

De DSP komt onder andere op voor de steeds groter wordende groep studenten en medewerkers die het Nederlands niet beheersen. Ook zij moeten deel kunnen uitmaken van de medezeggenschap, vindt de partij. Het college van bestuur verhoogde het budget van de universiteitsraad met tweeduizend euro en Blichfeldt heeft inmiddels een taalbuddy die hem helpt om de vergaderingen te volgen. 

Maar er is een betere oplossing nodig voor anderstaligen, aldus de DSP. De partij stelde een notitie op waarin het college wordt gevraagd een aantal maatregelen te nemen die de toegang tot de medezeggenschap vergroten.
Een van de voorstellen is om een betaalde stage te verbinden aan het vertaalwerk in de verschillende raden. Die zou dan specifiek gekoppeld zijn aan de specialisaties van de masters ‘English Language and Linguistics’ en ‘Translation’. De raad gaat onderzoeken of dat haalbaar is. 

Een ander belangrijk punt is het vertalen van beleidsdocumenten die in de raden besproken worden. Die zijn nu alleen nog maar in het Nederlands beschikbaar. Dat moet veranderen. De universiteitsraad is het daar mee eens en wil graag dat er Engelstalige samenvattingen komen van voorstellen waar de medezeggenschap advies over geeft. Voorstellen waar instemming van de raad voor nodig is, moeten helemaal in het Engels vertaald worden. De begeleidende brieven bij de voorstellen worden ook in het Engels aangeleverd.

De raad wil het taalbeleid in het algemeen aanscherpen. Volgens het huidige beleid is de gehanteerde beleidstaal het Nederlands, mits er goede redenen zijn om dit te veranderen. Het is volgens de raad niet duidelijk wat die goede redenen nou zijn. Het college wordt dan ook gevraagd om dat uit te leggen.

‘En als er dan van die goede redenen zijn’, zei Blichfeldt tijdens de raad. ‘Wordt dan de hele vergadering in het Engels gevoerd? Dat is ook niet helder, en het lijkt me ook wat onpraktisch. Want niet iedereen beheerst het Engels goed.’

Het vertalen van documenten levert ook problemen op. ‘Er komen soms stukken langs waar we mee in moeten stemmen, die nogal aan de lange kant zijn’, zei Bart van der Steen van personeelspartij FNV Overheid. ‘Soms zijn het dertig of veertig pagina’s, waar niet zo heel veel op staat wat je echt moet weten. Opsommingen van opleidingen en dergelijke. Ik weet niet of het zinvol is om dat integraal te vertalen.’

‘Dat is een goed punt’, vond Blichfeldt. ‘Het lijkt me verstandig om op dat punt naar compromissen te zoeken, en te kijken bij welke stukken een samenvatting wel voldoende is.’

Universiteitsraadsvoorzitter Charlotte de Roon legde uit dat het idee is om ‘per vergadercyclus’ te bekijken welke stukken geheel vertaald moeten worden.