Nieuws
Meer docenten en Nederlands, Frans en Duits blijven zelfstandig
De faculteit Geesteswetenschappen heeft twintig extra universitair docenten over de instituten verdeeld en besteedt een half miljoen euro aan nieuwe computers en andere infrastructuur. En: de talenopleidingen Nederlands, Duits en Frans blijven bestaan.
Emiel Beinema en Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 25 mei 2023
Foto Taco van der Eb

Dat zei decaan Mark Rutgers tijdens de faculteitsraad naar aanleiding van de sectorplannen SSH (Social Sciences and Humanities) .
In april zei Rutgers al dat de faculteit positief advies had gekregen van de Nationale Commissie Sectorplannen om twintig extra universitair docenten (UD’s) aan te nemen. Doel is om de werkdruk en onderwijslast te verlagen. Vorige week maakte Rutgers bekend hoe die posities – op basis van studentenaantallen – over de instituten zijn verdeeld.

LUCL en LUCAS krijgen ieder vier UD’s, LIAS krijgt er zes. Geschiedenis krijgt er vijf en wijsbegeerte krijgt er een. Dertien van die twintig UD’s zijn al benoemd in 2022. ‘Dat moest van het ministerie’, zei Rutgers. ‘Dat is het idiote: we moesten wel de medezeggenschap betrekken, maar mochten verder inhoudelijk niks delen. Maar ik verzeker u dat het honderd procent in samenspraak met de instituten is gebeurd.’

De overige zeven posities worden dit jaar ingevuld. ‘We willen de docenten zo breed mogelijk inzetten om onze basis van onderwijs en onderzoek te versterken en het echt gebruiken om de werkdruk en onderwijslast naar beneden te krijgen’, aldus Rutgers.

Bevordering

Daarnaast zijn er zes postdocs voor twee jaar aangesteld. Ook die zijn al aangenomen, omdat de faculteit het daarvoor beschikbare geld van het ministerie ‘snel moest uitgeven’.

Verder heeft de faculteit geld gekregen om ruim tien UD’s te bevorderen tot universitair hoofddocent. Daarvan zijn er al vier in 2022 ingevuld, wederom omdat dat moest van het ministerie. ‘De overige zes volgen dit jaar’, aldus Rutgers.

De faculteit krijgt ook geld voor ondersteunend personeel, ter waarde van drie fte voor de komende tien jaar. Tot slot is er de komende tien jaar 550.000 euro beschikbaar voor nieuwe computers en andere ‘infrastructuur’.

‘Het is nadrukkelijk geen bezuiniging, we krijgen juist extra middelen’

Een gevoelig punt van het sectorplan is het onderdeel Talen & Culturen. Vorige maand schreef onderwijsminister Dijkgraaf in een Kamerbrief dat er wordt ‘toegewerkt naar een gezamenlijk landelijk (bachelor)programma per taal voor de tekortvakken Frans en Duits en versterking van de samenwerking tussen de opleidingen Nederlandse taal en cultuur’.

Over die tekst ontstond onrust binnen de faculteit. In een mail aan Mare liet bestuurslid Jeroen Touwen weten dat ‘er geen sprake is van het opheffen van opleidingen en evenmin dat er slechts één landelijke bacheloropleiding komt’.

Rutgers herhaalde die boodschap in de raadsvergadering. ‘Het is nadrukkelijk geen bezuiniging, we krijgen juist extra middelen. De opleidingen blijven bestaan, maar er wordt ook gewerkt aan een gezamenlijk programma van die opleidingen.’

Samenwerken

Rutgers lichtte toe dat er ‘drie actielijnen’ zijn uitgezet om de talen en culturen te versterken. Ten eerste moeten zij ‘nadrukkelijker een plek krijgen in andere opleidingen’, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat studenten van andere faculteiten ermee in aanraking komen. ‘We moeten onze kennis breder inzetten, niet alleen binnen de eigen faculteit’, zei Rutgers. ‘We zitten er bijvoorbeeld aan te denken om een minor talen en culturen bij de TU Delft aan te bieden, want ook die studenten krijgen te maken met interculturaliteit. Dat zou maatschappelijk weleens heel relevant kunnen zijn.’

De tweede actielijn betreft het versterken van de opleidingen Nederlands, Frans en Duits. Die opleidingen blijven dus aan de verschillende universiteiten bestaan, maar zij zullen meer gaan samenwerken. Hoe dat er concreet uitziet, is nog onduidelijk. Er komt per taalgebied een landelijke werkgroep met een afvaardiging van de universiteiten die Frans, Duits en Nederlands aanbieden. Ook komt er een landelijke klankbordgroep, zodat de betreffende opleidingscommissies met de plannen kunnen meekijken.

Dat deze samenwerking zal leiden tot heen en weer reizende studenten en docenten, is vrijwel zeker. Dat kost echter geld waar geen budget voor is. Volgens Rutgers zouden studenten die een talenopleiding in een tekortvak doen dan ook extra studiefinanciering moeten krijgen. ‘Ik hoop dat we die kant op gaan, we krijgen daarvoor steun van de rector.’

De derde actielijn is het vergroten van de instroom van de lerarenopleidingen. Hoe dat in de praktijk moet worden gerealiseerd, is nog onduidelijk. ‘Wij gaan niet over die opleidingen, dus daarvoor is overleg nodig met andere instellingen’, aldus Rutgers.