Nieuws
Meer aandacht voor Engels docenten
De universiteit gaat scherper letten op de Engelse taalvaardigheid van docenten. Dat blijkt uit een advies over het taalbeleid dat in de universiteitsraad werd besproken. Docenten die niet het vereiste niveau halen, mogen niet meer in het Engels college geven.
donderdag 4 februari 2016

De universiteit streeft naar tweetaligheid, blijkt uit de notitie. Dat houdt in dat het Engels van Nederlandstalige docenten goed moet zijn. De universiteit mikt op niveau C1 van het Common European Framework of Reference (CEFR). ‘Dat is best hoog,’ zei Gareth O’Neill van promovendipartij PhDoc vorige week tijdens de universiteitsraadsvergadering. C1 houdt in dat de docent zich vloeiend kan uitdrukken in het Engels en de taal flexibel en efficiënt kan gebruiken voor sociale, academische en professionele doeleinden. ‘Een instituut kan er ook voor kiezen om dat niveau te verhogen naar C2.’

Uit de rapportage blijkt dat er ‘momenteel geen systematische klachten zijn over de taalvaardigheid van docenten.’ Het woord ‘systematische’ is van belang want ‘klachten over het Engels van docenten bestaan echter wel en komen bijvoorbeeld naar voren in gesprekken met studenten. Hierbij moet worden opgemerkt dat in die gevallen vaak expliciet gevraagd wordt naar negatieve ervaringen.’

Het is de bedoeling dat bij alle colleges in het Engels studenten in de evaluatie wordt gevraagd naar de taalbeheersing van de docent. Als uit deze evaluatie blijkt dat het niveau tekortschiet dan heeft dat mogelijk gevolgen.

Fenna Poletiek van personeelspartij Abvakabo had zo haar twijfels over de rol van deze evaluaties: ‘Nederlandse studenten zijn nogal eens kritisch op de Engelse uitspraak van docenten. Het is onredelijk om van non-native speakers te eisen dat hun uitspraak net zo goed is als die van Engelstalige docenten.’

In de notitie staat ook dat uit onderzoek blijkt dat Nederlandse studenten vaak kritischer zijn op het Engels van een Nederlandse docent dan studenten die het Engels als moedertaal hebben.

O’Neill: ‘Er wordt wel rekening gehouden met de evaluaties. Maar deze hebben slechts een signaalfunctie.’

Als studenten klagen over het taalniveau is dat nooit een reden om een docent geen college meer te laten geven. ‘Daadwerkelijke maatregelen kunnen alleen genomen worden op basis van toetsing van de taalvaardigheid’, aldus de notitie.

Docenten die vinden dat hun Engels niet goed genoeg is, kunnen op kosten van hun faculteit een cursus ‘Teaching in English’ bij het Academisch Talencentrum volgen. Leidinggevenden kunnen docenten verplichten een cursus te volgen als uit toetsing blijkt dat hun Engels tekortschiet. Docenten die niet het vereiste niveau hebben, mogen niet in het Engelse doceren totdat ze zijn bijgespijkerd. VB