Nieuws
Medezeggenschap wordt opener
Sinds 1 januari kunnen ook studenten van buiten de EER (EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) zonder werkvergunning de universitaire medezeggenschap in. Ook kunnen zij nu bestuursfuncties bekleden bij studie- en studentenverenigingen.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 16 januari 2020

Dat komt door een wetswijziging in het ‘Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen’. Vorig jaar moesten deze studenten nog een werkvergunning hebben voordat ze aan deze functies konden deelnemen.

Studenten van buiten de EER hebben een verblijfsvergunning voor hun studie. Als ze ook over een werkvergunning beschikken, mogen ze naast hun studie maximaal 16 uur per week werken. Ook was het dan mogelijk bestuurswerk te doen of in de medezeggenschap te gaan. Met de wetswijziging hebben deze studenten voor die functies geen werkvergunning meer nodig. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is blij met de wijziging. ‘Deze vrijstelling maakt de medezeggenschap toegankelijker voor studenten van buiten de EER. Dat is een goede zaak, want als instellingen internationale studenten aantrekken is het vanzelfsprekend dat deze studenten ook moeten kunnen meepraten over hun onderwijs’, zegt ISO-voorzitter Kees Gillesse.

Ook internationaliseringsorganisatie Nuffic is tevreden: ‘Een international classroom stopt niet bij de muren van de collegezaal. Ook daarbuiten kunnen studenten van elkaar leren’, aldus Nuffic-directeur Freddy Weima. Eerder werden studenten van buiten de EER al vrijgesteld van de werkvergunningseis bij stages.