Nieuws
Manifest: demissionair kabinet moet oplossen kamernood prioriteit maken
Om het enorme tekort aan studentenkamers tegen te gaan moet het demissionaire kabinet voor 2030 minstens 75 duizend extra woningen realiseren, dwingende afspraken maken met studentensteden over het aantal vereiste kamers en de helft van de beschikbare kant-en-klare woningen met prioriteit toewijzen aan studenten.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 7 september 2023
Student slaapt noodgedwongen in een tent. Archieffoto mark de Haan

Dat staat in het manifest ‘Stop de Woningnood onder Studenten’ van D66, dat is ondertekend door onder meer CNV Jongeren, Kences en de PKvV Leiden. Volgens hen is er geen tijd om te wachten op een nieuw kabinet: op dit moment is er landelijk een tekort van meer dan 26.500 studentenwoningen en bij gebrek aan meer actie loopt dit tekort op naar bijna 67.000 in 2029.

Kamerzoekende studenten slapen ‘noodgedwongen op campings of in sporthallen’ en moeten soms wel ‘dertig keer hospiteren’, wat leidt tot een ‘negatief zelfbeeld van studenten’.

Wanneer zij eenmaal toch een kamer hebben gevonden, zijn dat geregeld ‘slecht geïsoleerde schimmelkamers waar het regenwater tijdens buien door het plafond naar beneden komt’, terwijl ze daar wel de hoofdprijs voor betalen omdat door het tekort ‘de huurprijzen onredelijk hoog zijn geworden’, aldus de opstellers. Dat leidt tot ‘financiële stress’ en een ‘constante bron van zorgen en spanning’.

Uit de Landelijke monitor studentenhuisvesting 2023 van kenniscentrum Kences die maandag werd gepubliceerd, blijkt dat het aandeel uitwonende Nederlandse studenten verder is gedaald naar 44 procent (400 duizend studenten). Die afname is deels het gevolg van het leenstelsel, maar ook van het grote tekort aan kamers.

Voor bijna de helft van hen zijn de hoge kosten de belangrijkste reden om niet uit huis te gaan. Twintig procent geeft aan geen woonruimte te kunnen vinden. Onder meer in Leiden, Amsterdam en Delft is de woningmarkt ‘zeer krap’.

Volgens de opstellers van het manifest is het slecht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten als zij lang thuis blijven wonen, omdat juist in de jaren van vroege volwassenheid sociaal-emotionele vaardigheden worden aangeleerd.