Nieuws
LUMC wil sluiting hartafdeling aanvechten
Het Leids Universitair Medisch Centrum en het Amsterdam UMC nemen de juridische stappen om de sluiting van hun afdeling kinderhartchirurgie te voorkomen.
Mark Reid
donderdag 23 februari 2023

Het hartcentrum wil eerst formeel bezwaar aantekenen bij het besluit van minister Kuipers (Volksgezondheid) dat de afdelingen in Utrecht en Leiden moeten verdwijnen. ‘Als dat niks oplevert stappen we naar de rechter’, zegt Douwe Biesma, voorzitter van de Raad van Bestuur LUMC in een persbericht.

Ook riep hij de Tweede Kamer op om in debat te gaan met de minister om te kijken naar alternatieven. Woensdagavond werd hierover een spoeddebat gevoerd waarbij veel Kamerleden de minister opriepen om te overwegen drie kinderhartcentra open te houden. Een motie om een derde hartcentrum open te houden redde het echter niet.

Dat juist het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam Leiden (CAHAL) moet sluiten is opmerkelijk. Het samenwerkingsverband behandelt een derde van alle kinderen met hartafwijkingen in Nederland en voert de meeste interventies uit bij volwassenen.

‘Dit is een zeer risicovol scenario’, aldus Biesma. ‘Het brengt de continuïteit van kinderhartzorg in gevaar door meer schakelmomenten en meer transporten.’

Concentratie

Tegelijkertijd ziet Biesma ook in dat concentratie misschien onafwendbaar is, maar wijst hij erop dat dat ook anders kan. ‘Er zijn minder ingrijpende alternatieven, zoals de overstap van vier naar drie centra. Laat kwaliteit van zorg zwaarder wegen dan regionale spreiding en kies voor de plekken waar de meeste expertise al aanwezig is. Behoud wat de afgelopen decennia is opgebouwd.’

Zorgautoriteit NZa waarschuwde eerder dit jaar nog voor het nemen van onomkeerbare besluiten en spoorde de vier kinderhartcentra aan om zelf tot een nieuwe verdeling te komen. Toen daar geen sluitend plan uit kwam besloot minister Kuipers alsnog om de centra in Leiden en Utrecht te sluiten. In het voorgestelde plan blijven alleen Groningen en Rotterdam over.

Artsen maken zich zorgen over een domino-effect als het kinderhartcentrum uit het LUMC verdwijnt. Eerder zei cardioloog Nico Blom tegen Mare: ‘Als kindercardiologie hier verdwijnt, gaat ook onze speciale kinder-IC ter ziele. Daarmee verliest kindergeneeskunde zijn stamceltransplantatieprogramma, want daar heb je een IC voor nodig. Zonder die twee afdelingen denk ik dat kindergeneeskunde helemaal verdwijnt. En zonder kindergeneeskunde valt verloskunde om. Het is het begin van het afbrokkelen van het LUMC.’