Nieuws
‘Lipsius binnen zes minuten ontruimd’
Er komen geen extra toiletten in het Lipsius en het faculteitsbestuur verwacht geen extra drukte in de Lipsiuskantine vanaf de zomer van 2020.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 16 januari 2020

Dat schrijft het faculteitsbestuur van Geesteswetenschappen in antwoord op vragen van de faculteitsraad.

Vanaf september 2020 wordt het drukker in het Lipsius door de verbouwing van Van Eyckhof en Wijkplaats. Maar nu al is het daar rond lunchtijd en bij collegewisselingen dringen geblazen. De studentgeleding van de faculteit Geesteswetenschappen stelde daarom schriftelijke vragen aan het faculteitsbestuur omtrent veiligheid en faciliteiten.

Zo wilde de studentgeleding weten of er voldoende toiletten zijn om de komende drukte aan te kunnen. Het faculteitsbestuur schrijft dat extra toiletten niet noodzakelijk zijn: er zijn er nu 47 (29 toiletten, 17 urinoirs en een mindervalidetoilet) en uit de berekening van een adviseur is dat voldoende gebleken.

De studentgeleding wilde ook weten of er een brandoefening wordt georganiseerd. Die komt er in september 2020, schrijft het bestuur. ‘Het uitgangspunt bij totale ontruiming is dat het gebouw binnen 15 minuten geheel leeg moet zijn. Met de huidige 8 trappenhuizen en de nieuwe bezetting kan hieraan voldaan worden binnen 6 minuten.’

Nog een vraag: waren de klachten van docenten meegenomen in het besluit om het aantal college-uren in de avond, van 17 tot 19 uur, te verdubbelen? ‘Met de afdeling Onderwijs en Studentzaken en de vice-decanen is er overleg geweest over hoe deze uren op te vullen’, reageert het bestuur. ‘Docenten zullen de mogelijkheid krijgen om voor de roostering één voorkeur voor een dagdeel op te geven waar ze niet ingeroosterd willen worden.’ Alle medewerkers van de faculteit krijgen hierover een mail.

En dan is er nog de Lipsiuskantine, waar het rond lunchtijd zoeken is naar een zitplaats. Hoe wordt de toenemende drukte daar opgevangen? ‘We verwachten geen extra drukte in het restaurant en het literair café ten gevolge van de verbouwing’, schrijft het bestuur, ‘maar we blijven de gang van zaken monitoren en zullen indien nodig aanpassingen doen.’