Nieuws
Leidse nieuwbouw loopt gevaar
Leiden heeft als doel dat er de komende tien jaar 8500 nieuwe woningen bij worden gebouwd. Dat aantal is haalbaar, maar dan moet de partijen in de gemeenteraad zich wel anders gaan opstellen, aldus de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp.
Vincent Bongers
donderdag 23 januari 2020

De commissie doet onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeenten en houdt in de gaten of de gemeentebesturen ook doen wat ze beloven.

Zij publiceerde al in oktober een rapport over de bouwplannen van de twee gemeenten. Vanavond neemt de Leidse gemeenteraad een besluit over de voorwaarden die zijn verbonden aan het ontwikkelen van bouwprojecten. Het stadsbestuur en de gemeenteraad willen dat ontwikkelingsproces graag versnellen. Het rapport van de Rekencommissie speelt een grote rol in die discussie.

De Rekenkamercommissie stelt dat de partijen in de gemeenteraad nu nog te veel de focus leggen op individuele projecten. Dit heeft mogelijk als gevolg dat de bouwambities van Leiden gefnuikt worden.

De stad wil in 2030 rond 8500 nieuwe woningen gerealiseerd hebben. Dat doel ‘lijkt haalbaar,’ aldus het rapport, maar is ‘sterk afhankelijk van de afwegingen die de gemeenteraad maakt bij het stellen van eisen aan projecten, het moment van besluitvorming en de manier waarop de keuzes gemaakt worden.’

Volgens de Rekenkamercommissie is een integrale discussie over de invulling van de woningbouwopgave nodig, en die ontbreekt nu vaak nog. ‘Bij elk individueel bouwproject voert de raad steeds opnieuw de discussie over de hoeveelheid woningen en de daarbij te stellen kwalitatieve eisen’, aldus het rapport. ‘Met als gevolg dat het bredere overzicht mist.’ Als politieke partijen hun ambities over nieuwbouw niet eerst scherp uitspreken en vastleggen in realistisch beleid, weten het college, de ambtelijke organisatie, de ontwikkelaars en de bewoners niet waar ze aan toe zijn of waar ze aan moeten voldoen, stelt de Rekenkamercommissie. ‘Dit alles leidt tot vertragingen en frustraties rondom projecten. De haalbaarheid van de woningbouwopgave komt hierdoor in gevaar.’

‘Eigenlijk moeten de politieke partijen in de raad een stapje terugzetten en bekijken wat voor stad ze eigenlijk willen,’ zei Hans van Egmond, de voorzitter van de Rekenkamercommissie, vorige week tijdens een interview met lokaal radiostation Sleutelstad FM. ‘We zeggen tegen de gemeenteraad: bepaal nou vooraf wat je wil en blijf daar ook rekening mee houden. Nu zijn er bij elk project steeds weer wensen van alle partijen. Het risico is dan dat je het geplande aantal woningen niet haalt.’