Nieuws
Leiden keert zich tegen de bsa-plannen van het kabinet
De universiteitsraad en het college verzetten zich tegen de plannen van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf om het bindend studieadvies (bsa) aan te passen. De raad wil de 45 punten in het Leidse eerste jaar behouden en geen bsa in het tweede jaar.
Vincent Bongers
donderdag 1 december 2022
Foto Marc de Haan

In het regeerakkoord staat dat het bsa wordt aangepast. ‘Studenten die in het eerste jaar niet de norm halen, krijgen de kans om in het tweede jaar de puntennorm alsnog te halen.’

Wel staat er in het akkoord dat ‘bij evident onvoldoende studievoortgang de instelling de mogelijkheid behoudt om een bindend studieadvies af te geven aan het einde van het eerste jaar en de student te begeleiden naar een beter passende opleiding’.

Binnenkort, waarschijnlijk nog voor Kerst, komt minister Dijkgraaf van Onderwijs met een voorstel voor een nieuw bsa. Wat daar in komt te staan is nog niet bekend. Wel zei Dijkgraaf al eerder dat hij graag de regeling grotendeels wil overhevelen naar het tweede jaar.

Het college van bestuur ziet dat helemaal niet zitten en schat in dat er in het eerste jaar mogelijk een drastische verlaging komt van de 45 behaalde punten die Leiden nu heeft. Het college verzet zich dan ook tegen aanpassingen en heeft om hulp gevraagd van de universiteitsraad.

De raad is daarop ingegaan. Net als een deel van de andere medezeggenschapsraden van andere universiteiten stuurt de raad een brief naar de minister met daarin de standpunten over het bsa. De actie is deels ingegeven door het feit dat studentenorganisaties bij de minister lobbyen voor een laag bsa of het bindende aspect van het advies willen verwijderen.

Maandag discussieerde de raad over wat er in de brief aan Dijkgraaf moet komen te staan. De raadscommissie onderwijs en onderzoek stelde een absoluut minimum van 40 punten voor in het eerste jaar en wijst verder het bsa naar het tweede jaar af. Ook ziet de commissie niets in een zorgplicht voor universiteiten om studenten die een negatief advies hebben ontvangen naar een andere opleiding te begeleiden.

'Ik zou zelfs de lat willen leggen op 50 punten'

Vervolgens bleek dat een meerderheid in de raad helemaal niet wil tornen aan de huidige Leidse regeling. ‘Ik hou het liever op 45 punten, en zou zelfs de lat willen leggen op 50 punten’, zei Remco Breuker van personeelspartij LAG. ‘We zien studenten die een deel van hun vakken niet halen, maar wel net genoeg punten hebben om aan het advies te voldoen.’

Deze studenten schrijven zich vervolgens in voor tweedejaars vakken en ‘halen het algemene niveau van de vakken omlaag’. Dat zorgt ook voor meer werkdruk bij docenten. ‘Ik zou dus eigenlijk graag een verhoging zien.’

Breuker, die hoogleraar Koreastudies is, wierp nog een probleem op. ‘Om naar het buitenland te kunnen in het tweede jaar moeten onze studenten wel aan een minimumeisen voldoen wat betreft punten. Een oplossing hiervoor zie ik niet meteen.’

‘Samen sta je sterker, trekken de universiteiten gezamenlijk op wat betreft dit punt?’, vroeg Timothy de Zeeuw (LAG).

‘Er is overleg met universiteitenkoepel UNL geweest’, reageerde Bram Leferink op Reinink (studentenpartij ONS), die als commissievoorzitter het initiatief neemt voor het sturen van de brief. ‘Het plan is dat elke universiteit zelf een brief schrijft aan de minister.’

De raad besloot uiteindelijk de 40 punten te schrappen. ‘Volgens mij moeten we niet nu al gaan schipperen en gewoon 45 punten opschrijven’, vond Max van Haastrecht van personeelspartij PhDoc.

Een meerderheid van de raadsleden was het daarmee eens.