Nieuws
Kort nieuws
Redactie
donderdag 21 februari 2019

Numerus fixus bij psychologie omlaag


De numerus fixus van psychologie wordt verlaagd. Dat vertelde het faculteitsbestuur van Sociale Wetenschappen vorige week tijdens de faculteitsraadvergadering. Sinds dit collegejaar is er al een limiet van 675 eerstejaars, maar het bestuur wil het verder naar beneden stellen, tot 600 studenten. Dit besluit is tot stand gekomen in overleg met psychologieopleidingen elders in het land, aldus bestuurslid Kristiaan van der Heijden: ‘Er is afgesproken om op dat niveau te zitten.’ Het voorstel ligt nu bij het college van bestuur. Over een paar maanden wordt het officieel vastgelegd.

 

Onderzoek naar bsa


In november vorig jaar dienden de fracties van de PVV, CDA, VVD en de SGP in de Tweede Kamer een motie in waarin ze minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven oproepen om de universiteiten en hogescholen zelf te laten bepalen of zij een bindend studieadvies willen toepassen. Van Engelshoven wilde in september 2018 juist een limiet stellen van maximaal 40 punten, al slikte ze dat plan al snel weer in. De minister heeft nu gereageerd op de motie. Ze wil in gesprek met ‘het onderwijsveld om te komen tot een betere balans tussen normering en begeleiding’. Ook wil ze een onderzoek naar het bsa afwachten alvorens verder stelling te nemen. De minister verwacht dat onderzoek nog dit voorjaar.

 

Exit beurspromovendi


Het ministerie van Onderwijs stopt met experimenten met beurspromovendi. Een normale promovendus is een werknemer, maar door te beweren dat promovendi eigenlijk onderwijs genieten, kunnen instellingen ze in plaats van salaris een beurs geven en dat is goedkoper. Beurspromovendi hebben een andere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, zo bouwen ze bijvoorbeeld geen pensioen op. Diverse universiteiten, waaronder ook even die van Leiden, hadden daar wel oren naar. In 2016 startte de toenmalige minister, Jet Bussemaker, een proef: 2000 van zulke bursalen mochten er komen. Groningen (600) en Rotterdam (15) stelden er als eersten wat aan. Haar opvolger Ingrid van Engelshoven zei vorig jaar al dat er geen nieuwe aanvraagronde gaat komen. Daar kwamen Kamervragen over, en die heeft de minister nu beantwoord. De geringe belangstelling van de andere universiteiten was de reden om met het experiment te stoppen, stelt ze.

 

Nog minder kans


Het succespercentage bij wetenschappelijke beursaanvragen is erg laag, soms zelfs rond de tien procent. Dat betekent dat veel aanvragers hun voorstellen voor niks schrijven. Dus kreeg subsidieverstrekker NWO de opdracht om daar iets aan te doen. De organisatie voerde daarom in 2018 de voorwaarde in dat wetenschappers alleen een zogeheten Vidi-beurs kunnen aanvragen als ze al een werkgever hebben gevonden die bereid is de onderzoeker een vaste baan of uitzicht daarop aan te bieden.
In de praktijk zijn het vooral mensen die al een vaste baan hebben die zo’n garantie kunnen overleggen bij een Vidi-aanvraag. Dat blijkt uit een enquête van de Jonge Akademie, onderdeel van de koepel Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De jonge wetenschappers zijn bezorgd dat onderzoeksinstellingen zo talent mislopen, dat mensen met vernieuwende ideeën nog minder kans op subsidie maken, en dat de beurzen zo vaker bij groepen komen die toch al veel geld hadden.

Rectificatie


In het achtergrondartikel over Plan S (Iedereen is voor, maarrr, Mare 18) staan een aantal geldschieters genoemd die dat open-access-plan onderschrijven, waaronder de ‘Bill & Mellissa Gates Foundation.’ Dat had de ‘Bill & Melinda Gates Foundation’ moeten zijn.