Nieuws
Kort nieuws: mislukte ontruiming op het FSW en een bedrijf dat beweert je studieschuld te kunnen wissen
Redactie
donderdag 7 november 2019

Ontruiming FSW

De ontruiming van het Pieter de la Court-gebouw op 24 oktober na een brandalarm, was niet veroorzaakt door een brand. Het alarm ging af omdat er een brandlucht hing, maar die werd veroorzaakt door de verbouwingswerkzaamheden. Dat vertelde het faculteitsbestuur tijdens de faculteitsraadsvergadering van Sociale Wetenschappen van vorige week. De ontruiming is niet vlekkeloos verlopen, meldde Kees Verduijn van de personeelsgeleding. Op de eerste verdieping ging helemaal geen brandalarm af, en er werd alleen in het Nederlands omgeroepen dat het gebouw ontruimd werd.

Late afhakers

Veel studenten die stoppen met hun opleiding, doen dit pas ná het eerste jaar. Dat blijkt uit cijfers over vroegtijdige studieverlaters van het ministerie van Onderwijs. Uit cijfers over studenten die in 2014 begonnen met studeren, blijkt dat vijf procent van hen – 2250 studenten in totaal- in het eerste jaar stopten. Daarna haakte elk jaar nog eens tussen de drie en vier procent af. Dat bij elkaar opgeteld komt neer op vijfduizend studenten die na hun eerste jaar met hun opleiding stopten – meer dan in het eerste jaar, dus. Het gaat hier niet om studieswitchers, overigens. Maar het kan wel zijn dat sommige van deze uitvallers na een pauze wel opnieuw aan een opleiding beginnen. Daardoor kunnen de uitvalcijfers hoger uitvallen dan ze in werkelijkheid zijn, waarschuwt het ministerie.

Makkelijke studentenstartups

De VVD wil dat het makkelijker moet worden voor studenten om een bedrijf op te zetten, met uitvindingen die ze op de universiteit hebben gedaan. Dat meldt de partij in Het Financieele Dagblad. Nu zijn de regels rondom intellectueel eigendom (IP) onduidelijk: als je iets op de universiteit ontdekt, is dat idee van jou, of van de uni? Soms claimen universiteiten deeleigendom van een idee of uitvinding, en soms helemaal, waardoor het lastig is om investeerders te vinden voor een startup. ‘Met als gevolg dat goede ideeën vroegtijdig dreigen te sneuvelen’, aldus Kamerlid Dennis Wiersma in het FD. De VVD wil daarom dat het kabinet, samen met universiteitskoepel VSNU, regels op gaat stellen, en eist ‘een heldere richtlijn rondom IP waarin de maximale slagingskans van het op te starten bedrijf het uitgangspunt moet zijn’.

DUO-schuld weghalen

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven waarschuwt voor bedrijven die zeggen je studieschuld bij DUO te kunnen wissen. DUO zelf heeft aangifte gedaan tegen Diploma Nederland, dat tegen betaling in bitcoin (10% van je schuldbedrag) je studieschuld zei te kunnen weghalen uit de Groningse systemen. De site werd ontdekt door Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA), die Kamervragen stelde en de Telegraaf tipte over het bestaan ervan. Tegenover die krant verklaarde Diploma Nederland dat er niet gehackt wordt, wat dus óf betekent dat er een corrupte ambtenaar bij DUO werkt, óf dat je gewoon kan fluiten naar je bitcoins.

GL: ‘Volg Van Rijn niet’

GroenLinks wil dat het advies van Commissie Van Rijn, dat er meer geld naar de bèta’s moet ten koste van andere wetenschappen, niet wordt opgevolgd. De partij heeft daarover een voorstel ingediend tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. Het kabinet is van plan om 38 miljoen euro te korten op alfa- en gammastudies. ‘Door geld te verschuiven van de ene naar de andere studierichting komt er een enorme druk te liggen op universiteiten. Het betekent voor faculteiten harde bezuinigingen, ontslagen, en zet druk op de kwaliteit van het onderwijs’, zegt Kamerlid Lisa Westerveld.