Nieuws
Kort nieuws: investeringsfonds voor niet-bèta's en toch geld voor TU Delft
Redactie
donderdag 14 november 2019

TU Delft krijgt toch geld

Het afschaffen van de basisbeurs levert het ministerie van Onderwijs geld op, dat in het hoger onderwijs wordt gepompt. Universiteiten krijgen deze middelen pas als opleidingenkeurder NVAO hun investeringsplannen goedkeurt; de zogeheten kwaliteitsafspraken. De NVAO zette een streep door de plannen van de TU Delft, omdat deze te vaag waren. Minister Van Engelshoven van Onderwijs besloot echter dit advies te negeren en toch haar beurs te trekken voor Delft. GroenLinks vroeg in Kamervragen om opheldering. Van Engelshoven schrijft in haar antwoord dat de ‘adviezen van de NVAO een zwaarwegende rol’ hebben. ‘Ik heb echter afgesproken dat de instelling de mogelijkheid krijgt in een gesprek haar zienswijze te geven. In haar zienswijze heeft de TU Delft verhelderd dat er sprake is van concrete, meetbare en traceerbare acties en doelen.’ Dus besloot ze af te wijken van het advies van de NVAO.

Investeringsfonds

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dinsdag een motie van GroenLinks en D66 waarin het kabinet wordt opgeroepen om extra te investeren in de alfa-, gamma- en medische wetenschappen. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is bezig met het oprichten van een investeringsfonds om de Nederlandse economie te versterken. De partijen willen dat geld uit dat fonds ook naar wetenschapsgebieden gaan die getroffen worden door het geschuif van geld richting de bètawetenschappen, oftewel de uitvoering van de adviezen van de commissie Van Rijn. ‘In het politieke debat worden de geesteswetenschappen te vaak uitgespeeld tegenover bèta en techniek,’ meldt Niels van den Berge, GroenLinks-Kamerlid wetenschapsbeleid, in een persbericht van zijn partij. ‘Voor de uitdagingen van de toekomst hebben we ze allebei nodig. Ik ga me pas echt zorgen maken als er straks geen kritische wetenschapsfilosofen meer zijn die kanttekeningen plaatsen bij de robots van de toekomst.’

Succesvolle climate call

Universiteitsbestuurder Martijn Ridderbos laat in een brief weten dat het college de climate call van Leiden University Green Office (LUGO) ondersteunt. LUGO is het duurzaamheidsplatform van de universiteit. Eerder dit jaar schreef LUGO een brief, een climate call, waarin ze het universiteitsbestuur opriep om duurzaamheid tot één van de speerpunten van het instellingsplan 2021-2025 te maken. De brief werd ondertekend door ruim 1600 studenten. De aanpak die de universiteit al voor ogen had, sluit aan bij de petitie van LUGO, schrijft Ridderbos. ‘Uiteraard zullen de financiële investeringen in duurzaamheid bezien moeten worden in samenhang met andere prioriteiten van het strategisch plan.’

Bètabeurzen

Twee Leidse onderzoekers hebben een zogeheten Open Competitie-ENW-XS-subsidie gekregen van wetenschapsfinancier NWO. Dat is wat vroeger de Open Mind-subsidie heette: kleine beursjes van vijftigduizend euro per project, bedoeld voor avontuurlijk onderzoek waarbij onderzoekers een veelbelovend idee kunnen verkennen. Microbioloog Ariane Briegel wil een methode ontwikkelen om snel bacteriofagen – virussen die bacteriën infecteren – te onderzoeken. Vahid Sheikhhassani van het farmacologie-instituut LACDR wil met optische pincetten onderzoeken hoe eiwitten zich opvouwen in een cel.