Nieuws
Kort nieuws
Redactie
donderdag 14 maart 2019

Onderzoek naar onderwijs

De Tweede Kamer wil dat het budget van het ministerie van Onderwijs eens goed tegen het licht wordt gehouden. Vorige week dienden zeven partijen in de Kamer een motie in, waarin zij oproepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de financiën van het ministerie. De partijen schrijven in de motie dat uit verschillende rapporten blijkt dat een ‘groot aantal knelpunten in de bekostiging’ van het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs te maken hebben met ‘de omvang van de beschikbare middelen’. De Kamer wil weten of er wel efficiënt wordt omgegaan met het budget of dat er toch meer geld naar het ministerie moet om kwalitatief hoogstaand onderwijs mogelijk te maken. Alle partijen, behalve de VVD, steunden de motie.

 

Red de regio-pers

Als iedere Zuid-Hollander een euro zou betalen, zou de journalistiek in de provincie gered kunnen worden. Dat stellen Leidse mediaonderzoekers Jaap de Jong en Willem Koetsenruijter in het rapport ‘Regionale en lokale journalistiek in Zuid-Holland’ in opdracht van de provincie. Met het rapport hebben de onderzoekers het provinciale medialandschap in beeld gebracht en onderzocht hoe de regionale journalistiek kan worden gered. De onderzoekers adviseren een structurele bijdrage van 3,5 miljoen euro per jaar: een euro per Zuid-Hollander. Dat geld zou moeten worden geïnvesteerd in diepgravende en kritische journalistiek waar nu geen tijd voor is. De onderzoekers opperen drie scenario’s: er moet minstens 1 fte per redactie bijkomen, er moet een mediafonds komen zoals het Leidse Mediafonds of er moet een Mediacentrum worden gerealiseerd: een regionaal nieuwscentrum in Zuid-Holland waar journalistieke halffabricaten worden geproduceerd (artikelen, foto’s en video’s) die vrij te gebruiken en aan te passen zijn.

 

Bezorgde burgers

Goed nieuws voor de luie student: ergens dit jaar gaat McDonald’s ook in Leiden bezorgen. Dat heeft Erwin Dito, directeur van McDonald’s Nederland, aangekondigd in het AD. ‘In studentensteden doet McDelivery het extreem goed, dus we verwachten er veel van’, aldus Dito. De bezorgservice bestaat ook al in andere steden, waaronder Den Haag en Haarlem. Wanneer je precies in Leiden cheeseburgers naar je huis kunt laten komen, is nog niet duidelijk.

 

Parkinsonsubsidie 

Een samenwerkingsverband tussen wetenschapers van het Leids Universitair Medisch Centrum, het Amsterdamse UMC en de TU Delft heeft een onderzoekssubsidie van 4 miljoen euro gekregen voor een studie bij parkinsonpatiënten. Anderhalf miljoen van dat geld is afkomstig van ZonMw, een overheidsinstantie die geneeskundig onderzoek financieert, de rest is afkomstig van commerciële en niet-commerciële partners in het samenwerkingsverband. Er zijn grote verschillen tussen parkinsonpatiënten in zowel de manier waarop de ziekte zich uit als in de gevoeligheid voor medicijnen en hun bijwerkingen. Dit onderzoek wil de erfelijke factoren die een rol spelen bij die verschillen bestuderen, en moet dan leiden tot op de patiënt afgestemde medicatie met minder bijwerkingen.

 

Rolstoelrugbyteam

Rugbyvereniging DIOK wil dit voorjaar een rolstoelrugbyteam oprichten. 1 april organiseert DIOK de eerste officiële rolstoelrugbytraining. Voor de oprichting van het team, bijvoorbeeld voor de aanschaf van sportrolstoelen, heeft de vereniging nog wel wat geld nodig; daarom krijgen ze dit jaar een deel van de opbrengst van de Singelloop. Rugby in een rolstoel klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar het is een heuse sport die ook wel murderball wordt genoemd. Er zijn al teams bij zes andere Nederlandse rugbyclubs.