Nieuws
Kort nieuws
Redactie
donderdag 23 januari 2020

Nieuwe kamers

De gemeente Leiden is van plan een vergunning te verstrekken voor de bouw van 392 studentenwoningen in de Ypenburgbocht, ook wel bekend als de Big Boss-locatie, op de plek waar de Oegstgeesterweg en de Willem de Zwijgerlaan in elkaar overgaan. Dat heeft wethouder Wonen Fleur Spijker bekendgemaakt. De woningen zijn vooral bedoeld voor internationale studenten en expats, en als er verder geen obstakels zijn kan projectontwikkelaar Niersman dit jaar nog beginnen met bouwen. Er volgt eerst nog een inspraakperiode van zes weken, en de provincie Zuid-Holland moet een zogeheten ‘molenbiotoopontheffing’ afgeven.

Elektrische busjes

De universiteit heeft begin dit jaar al haar vervoersbusjes vervangen met elektrische busjes, waarmee ze jaarlijks tien ton minder CO2 uitstoot. De vernieuwing van het wagenpark is deel twee van een plan de CO2-uitstoot van universitair vervoer in te dammen. Vorig jaar werd er al 28 ton bespaard door een distributiepunt in te stellen, schrijft de uni op haar site. Vanuit daar kunnen bestellingen mee met de gewone postritten, waardoor de busjes niet steeds van hot naar her hoefden te rijden met kleine vracht. De witte bestelbussen zijn de herkennen aan het grote groene blad, het universiteitslogo, en de woorden ‘Zero emission, 100% electric’ op de zijkant.

Geen plagiaat

Het bestuur van de Universiteit van Amsterdam neemt de conclusies van de commissie die het plagiaat van oud rector Dymph van den Boom onderzocht, over. In haar Leidse proefschrift gebruikte Van den Boom teksten van anderen zonder altijd netjes de bron te melden, zo stelde de commissie vast. Maar er ‘is wel steeds in voldoende mate duidelijk dat de auteur het werk van anderen beschrijft en zich dit niet heeft toegeëigend als ware het haar eigen werk.’ Volgens de commissie is dat geen plagiaat, omdat Van den Boom ‘niet pronkt met andermans veren’. In haar toespraken was Van den Boom slordiger, maar daarvoor ligt de lat niet zo hoog. Universiteitskrant Folia meldt dat de UvA de conclusies overneemt, en de bewuste toespraken van haar website verwijdert. De krant merkt ook fijntjes op dat de fraude- en plagiaatregeling van de universiteit strengere regels lijkt te hanteren dan de commissie. Update (27-1): niet iedereen aan de UvA is het eens met de gang van zaken.

Toegang tot lab ontzegd

Een promovendus die de Universiteit Maastricht voor de rechter sleepte, mag het lab waartoe haar toegang was ontzegd inderdaad niet meer in. Promovendus Elena Liappi spande een zaak aan omdat haar voormalig promotor haar sleutels van het lab had afgepakt, waardoor Liappi naar eigen zeggen haar onderzoek niet af kan maken. De hoogleraar die haar begeleidde zei dat de reden daarvan was dat Liappi geen supervisor meer had, en dus niks te zoeken had in het lab. De rechter oordeelde deze week dat de hoogleraar daarin gelijk heeft.
Liappi heeft daarnaast beschuldigingen geuit aan het adres van de hoogleraar over wetenschappelijke fraude. Die zaak ligt nog bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de UM.

Geen zelfverrijking

In een interview met NRC vertelt collegevoorzitter Jouke de Vries over de fraude die onlangs heeft plaatsgevonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Drie medewerkers hadden een stichting opgezet, stichting NOHA, waardoor subsidiegeld van de universiteit kon worden weggesluisd. De ‘hoofdrolspeler’, een hoogleraar, is ontslagen en de twee andere medewerkers hebben ernstige waarschuwingen gehad. ‘Er lijkt geen sprake te zijn van zelfverrijking’, zegt De Vries in NRC. ‘Maar er zijn declaraties gedaan die niet door de beugel kunnen en dat weten ze.’ Met het geld van de stichting ‘nam iemand de vrijheid om declaraties in te dienen die niet volgens het boekje waren.’