Nieuws
Kort nieuws
Redactie
donderdag 16 januari 2020
Foto: Wutsje (CC BY-SA 3.0)

Crone naar Rotterdam

Hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie Eveline Crone stapt per 1 april over naar de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar wordt ze hoogleraar developmental neuroscience in society. Die leerstoel focust zich op de toekomst van de volgende generatie. Daarnaast wil Crone haar onderzoek integreren met hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Crone heeft in haar loopbaan verschillende grote onderzoeksbeurzen toegewezen gekregen, waaronder een Spinozapremie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland.

Duidelijkheid over studieschuld

Steeds meer studenten lenen steeds meer geld van DUO. Uit onderzoek van Nibud blijkt dat studenten minder lenen als inzichtelijker wordt gemaakt wat de precieze gevolgen zijn. Daarom adviseert de organisatie aan DUO om daar duidelijker over te zijn. Volgens Nibud zou DUO de hoogte van de totale studieschuld moeten laten zien als ze blijven lenen zoals ze nu doen, de hoogte van het minimale maandbedrag dat ze straks moeten afbetalen en de leeftijd waarop ze klaar zijn met aflossen. ‘Studenten moeten zorgen dat ze daarvan op de hoogte zijn, maar het zou goed zijn als DUO daar actief over bericht’, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.

Physicaprijs

De Physicaprijs 2020 is toegekend aan natuurkundehoogleraar Martin van Hecke. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Natuurkundige Vereniging, aan een ‘eminente, in Nederland werkzame natuurkundige’. Van Hecke doet in Leiden en bij het fysica-instituut AMOLF onderzoek naar metamaterialen: simpele materialen die ingewikkeld gedrag kunnen vertonen. De natuurkundeclub benadrukt dat hij de prijs ook krijgt voor zijn inzet voor jongere natuurkundigen, en zijn pogingen om zijn onderzoek aan een breder publiek uit te leggen, onder meer met behulp van YouTube-filmpjes.

Peter van Straaten-prijs

Schrijvers Esther Gerritsen, Yvonne Keuls en Marieke Lucas Rijneveld hebben de eerste editie van de Peter van Straaten Psychologie-prijs gewonnen. De prijs is bedoeld voor romans die een psychische aandoening beschrijven. Studenten van het vak klinische psychologie schreven essays, waarin ze onderbouwden hoe een roman aansluit op de vakliteratuur, of de vakliteratuur zelfs verrijkt. In totaal schreven tachtig studenten essays over veertig romans. Docenten maakten daaruit een shortlist, en de jury koos drie winnaars. De winnende schrijvers krijgen 1500 euro en een originele tekening van Peter van Straaten.

Groningers verduisteren 1,2 miljoen euro

Drie medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben 1,2 miljoen euro weggesluisd. Een van hen, een hoogleraar van de letterenfaculteit, is ontslagen. De andere twee hebben ‘ernstige waarschuwingen’ gekregen.

De drie medewerkers van de Faculteit der Letteren waren betrokken bij stichting Noha. De stichting had geen banden met de RUG, maar stond wel ingeschreven op het adres van de letterenfaculteit.

Met behulp van de stichting ‘kon één van de medewerkers forse bedragen aan onkosten declareren en extra betalingen doen aan zichzelf, andere medewerkers en externen zonder enig toezicht’, staat op de website van de RUG.

De universiteit is een civiele procedure tegen de stichting en een medewerker gestart, en heeft aangifte gedaan van (subsidie)fraude en valsheid in geschrifte.