Nieuws
Kort nieuws
Redactie
donderdag 12 december 2019
Foto: Sebastiaan ter Burg (CC BY 2.0)

Vrouwenbeurs ongebruikt

De zogeheten Aspasia-gelden van wetenschapsfinancier NWO blijven vaak ongebruikt liggen, ontdekte de Volkskrant. Dat is een speciale pot met geld voor vrouwen die NWO’s Vidi- of Vici-subsidies binnenhalen of net mislopen. Bovenop het subsidiebedrag voor de onderzoeker is er Aspasia-geld, bedoeld om meer vrouwen in de wetenschappelijke top te krijgen; vijftig- tot honderdduizend euro voor de universiteit. Om dat te krijgen, moeten universiteiten de onderzoekster wel binnen een jaar een vaste aanstelling geven als hoofddocent (bij een Vidi) of professor (bij een Vici). Dat gebeurt lang niet altijd: in de periode 2010-2012 weigerden wetenschappelijke instellingen de Aspasiapremie voor tenminste 27 van de 166 kandidaten. Het ontbreekt universiteiten aan structurele middelen, legt de VSNU in een reactie aan de Volkskrant uit. Dat heeft als gevolg dat ze minstens twee miljoen euro subsidiegeld lieten liggen.

Lachgas is gevaarlijk

Het recreatief gebruik van lachgas is gevaarlijker voor de volksgezondheid dan gedacht. Dat betoogt het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs. Het veelvuldig gebruik kan bijvoorbeeld leiden tot dwarslaesies. Ook neemt het aantal verkeersongelukken waar lachgas een rol in speelde toe; in de eerste helft van 2019 waren dat er ongeveer duizend. Het recreatief gebruik en de verkoop van het gas aan particulieren zou ontmoedigd moeten worden, volgens een rapport dat maandag verscheen. Staatssecretaris Paul Blokhuis (CU) kondigde diezelfde dag nog aan dat hij met een wet wilde komen die recreatief lachgasgebruik zou verbieden en de ampullen op dezelfde opiumlijst zou plaatsen als wiet en khat. Daar lijkt voorlopig nog geen Kamermeerderheid voor te zijn, en ook coalitiepartners D66 en VVD vinden dat te ver gaan.

LUMC wint wedstrijd

Leidse onderzoekers hebben in samenwerking met Philips de ‘fastMRI-challenge’ gewonnen, een wedstrijd van Facebook AI Research en New York University. Artificial intelligence-specialisten konden hun kennis te gebruiken om MRI-scans sneller en efficiënter te maken. De bedoeling was dat de onderzoekers een zelflerend algoritme zouden ontwikkelen, waarmee uit incomplete datasets een compleet MRI-beeld kan worden teruggerekend, zodat er minder tijd nodig is om de MRI-scan zelf te maken. De Leidse onderzoekers en Philips kregen het voor elkaar om uit een achtste van de data een bijna intact plaatje terug te rekenen.

Vier ERC-beurzen

De European Research Council (ERC) heeft aan vier Leidse wetenschappers een Consolidator Grant toegekend. Zo’n beurs is bedoeld voor veelbelovende wetenschappers met tussen de zeven en twaalf jaar ervaring na hun PhD, en bedraagt maximaal twee miljoen euro. De vier Leidse onderzoekers die een Consolidator Grant hebben gekregen, zijn Nadine Akkerman (geesteswetenschappen), Francesco Ragazzi (sociale wetenschappen), Luca Giomi en Sander van Kasteren (beide wiskunde en natuurwetenschappen). Met de beurs kunnen zij vijf jaar lang mede-onderzoekers en ondersteunend personeel financieren.

De Jonge Akademie

Karwan Fatah-Black is benoemd tot lid van De Jonge Akademie, het platform voor jonge wetenschappers van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij is historicus en doet onderzoek naar het Nederlandse koloniale verleden, slavernij en Suriname. Fatah-Black adviseert daarnaast musea en ministeries over hoe ze met het onderwerp om moeten gaan, en schreef onder andere het boek ‘Eigendomsstrijd’ over het Nederlandse slavernijverleden en de erfenis ervan.