Nieuws
Kort nieuws
Redactie
donderdag 21 november 2019

Rookruimte KOG verplaatst

De rookruimte voor de Rechtenfaculteit is verplaatst, van pal voor de deur van het Kamerlingh-Onnesgebouw, naar de straatkant, een stuk verder van de ingang. Daar is nu een overdekte plek om te roken. Tenminste, tot de zomer van volgend jaar: in het kader van het Nationaal Preventieakkoord, waarin afspraken staan om roken tegen te gaan, heeft het college van bestuur bepaald dat alle universiteitsterreinen en –garages in 2020 geheel rookvrij moeten worden gemaakt. Per 1 augustus wordt daarom ook deze rookplek definitief opgeheven.

Britse universiteiten staken

Medewerkers van zestig Britse universiteiten gaan vanaf 25 november staken. Het is de bedoeling dat de staking acht dagen duurt. De actie treft meer dan een miljoen studenten. Ook de topuniversiteiten Oxford en Cambridge doen mee. Het wetenschappelijk personeel klaagt over te hoge werkdruk en is ontevreden over de pensioenregelingen en salarissen. Ook na de geplande beëindiging van de staking op 4 december, gaan de protesten door. In Nederland voeren wetenschappers ook actie. Protestbeweging WoinActie en wetenschappersvakbond Vawo zijn deze maand een ‘witte staking’ begonnen. Deelnemende wetenschappers werken in november alleen maar de uren waarvoor zij zijn aangesteld. De witte staking is een eerste van ‘escalerende acties’ van WoinActie.

Meest geciteerde onderzoekers

Wetenschapsdatabank Web of Science heeft weer de jaarlijkse lijst van ‘Highly Cited Researchers’ uitgebracht. Dat zijn onderzoekers het meest (top 1%) geciteerd wordt binnen hun vakgebied. Wereldwijd zijn dat er zo’n zesduizend, waarvan er zestien Leiden als hoofdinstelling hebben. Twee daarvan zijn vrouw: Eline Slagboom en Desiree van der Heijde, beiden van het Leids Universitair Medisch Centrum. De Leidse Sterrewacht bokst traditiegetrouw boven haar gewichtsklasse, met vier onderzoekers in de lijst van meestgeciteerden.

Athenaprijs voor Leidse chemicus

Onderzoeker Daniela Kraft is onderscheiden met de Athenaprijs van wetenschapsfinancier NWO. Dat is een prijs voor vrouwelijke chemici die ‘hoogstaand onderzoek doen en een rolmodel vormen voor andere onderzoekers.’ Haar vakgebied bevindt zich op het grensvlak van de scheikunde en de fysica; ze is gepromoveerd in de chemie, maar in Leiden aangesteld bij het instituut voor natuurkunde.
De prijs bestaat uit een bedrag van 25.000 euro en een beeldje. Kraft zal die op 10 december ontvangen.

Andere naam Garenmarkt

Wijkvereniging Pieters- & Academiewijk en Levendaal-West (PAL) wil de naam van het plein aan de Garenmarkt veranderen. Daar wordt nu flink gebouwd aan een ondergrondse parkeerplaats, met een parkje erbovenop. De vereniging wil dat het plein een nieuwe naam krijgt, omdat er verwarring over bestaat. De meeste mensen noemen het plein namelijk ‘Garenmarkt’. In werkelijkheid heet niet het plein, maar de straat die erlangs loopt zo. ‘Met als gevolg dat in verschillende navigatiesystemen de naam ‘Garenmarkt’ niet als straat, maar als plein aangeduid wordt waardoor de straat niet wordt gevonden’, schrijft PAL. De wijkvereniging komt met enkele suggesties voor nieuwe namen: Thorbeckeplein, Oosterlingplaats, Garenmarktplein of Le Poole plein. Stemmen kan tot 1 december.