Nieuws
Kamertekort lijkt minder groot
Volgens de gemeente Leiden is de woningnood onder studenten dit jaar ‘minder nijpend’ dan vorig jaar.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 5 september 2019

‘We hebben geen signalen dat er zich nu acute situaties voordoen’, zegt woordvoerder Hester Tuinhof van de gemeente Leiden. Enerzijds komt dat volgens haar doordat er inmiddels veel nieuwe studentenwoningen zijn opgeleverd. ‘Denk bijvoorbeeld aan de 467 van DUWO die vorige week maandag werden opgeleverd bij de Leidse Schans en de in totaal 140 woningen die in Voorschoten bij het Hoflandhuys worden opgeleverd.’

Daarmee zijn er dit jaar al 600 studentenwoningen gerealiseerd van de in totaal 2700 woningen die er volgens de afspraken tussen de gemeente en DUWO moesten komen. Daarnaast is het de bedoeling dat er begin volgend jaar 392 woningen bij de Ypenburgbocht worden gebouwd (kruising Willem de Zwijgerlaan en Schipholweg) en komen er 600 woningen op het BioSciencePark.

Een tweede reden dat de woningnood minder nijpend is dan vorig jaar, zegt Tuinhof, is dat de Universiteit Leiden dit jaar beter over de situatie heeft gecommuniceerd naar internationale studenten. ‘Die zegt: “Als je niet zeker bent van onderdak, kom dan niet naar onze universiteit”.’

Tuinhof geeft aan dat ook de komende jaren nog gebouwd blijft worden, samen met de regiogemeenten Oegstgeest, Voorschoten en Leiderdorp. ‘Woningen zijn in Leiden voor alle doelgroepen schaars, dus ook voor studenten is de markt niet ruim. Maar met de 2700 extra woningen voor studenten spelen we in op de vraag die we tot 2026 op basis van de jaarlijkse lokale monitor studentenhuisvesting uit 2018 zien.

Hoe groot het kamertekort precies is, is lastig vast te stellen. Elk jaar neemt het aantal nieuwe eerstejaars toe, maar het is niet bekend of ook het aantal studenten dat op kamers wil evenredig toeneemt. Om onder meer financiële redenen kiezen steeds meer studenten ervoor langer thuis te blijven wonen. Het meest recente cijfer dateert van juni 2019, uit een brief van de minister van Binnenlandse Zaken. Volgens die brief bedraagt het tekort in Leiden momenteel 1200 woningen.